MO-S 19 Alej

Srub MO-S 19 „Alej“ je součástí areálu československého opevnění Hlučín – Darkovičky. Tento areál kromě „Aleje“ zahrnuje ještě pěchotní srub MO-S 18 „Obora“ a MO-S 20 „Orel“ a dále také vložený zesílený objekt lehkého opevnění vzor 37 A.
Pěchotní srub MO-S 19 „Alej“ byl vybetonován v době od 21. srpna 1936 do 27. srpna 1936. Během prací bylo uloženo 1.993 m3 betonu a 150 tun ocelových výztuží. Tento srub byl vybudován ve 3. třídě odolnosti. Jeho strop je tlustý 250 centimetrů, čelní stěny 275 centimetrů a ostatní stěny 125 až 200 centimetrů. Alej je oboustranný dvoukřídlý objekt, který má dva pancéřové zvony. Pravý zvon byl čtyřstřílnový, vážil 41,3 tuny a osazen byl 9. srpna, levý zvon byl třístřílnový, vážil 41,1 tuny a byl osazen 17. srpna 1937. Srub má také kopuli s jednou střílnou, která vážila 46,7 tuny a byla osazena 25. srpna 1937. Srub byl schopen odolávat střelám do ráže 30,5 centimetru.
Po podepsání Mnichovské dohody byly sruby opuštěny a počátkem října byly poškozeny trháním pancéřových zvonů, kopulí i střílen hlavních zbraní. Na začátku jara 1945 se nacisté pokusili sruby opravit a přizpůsobit je k obraně. Sruby však sloužily spíše jako sklad munice. V zákrytech měly své postavení tanky a děla a pěchota využívala zákopy. Jedna z nejkrutějších bitev druhé světové války nazvaná Ostravská operace byla zahájena 10. března 1945. Po několika dnech bojů se vojska dostala až k pásmu opevnění a bylo zahájeno dobývání. Pokusy byly marné, boje byly na více než dva týdny zastaveny a novým velícím důstojníkem se stal Andrej Ivanovic Jeremenko. Pod jeho vedením se armáda pokusila o nový útok. Koncem dubna 1945 se Rudé armádě podařilo obsadit Darkovice. Při pokusu o další postup byly boje opět zastaveny. Nacisté se však nakonec přesto stáhli. Když však srub „Alej“ opouštěli, odpálili uskladněnou munici, čímž zdemolovali šachtičku pro vodní čerpadlo. Na fasádě srubu jsou dodnes patrné stopy po tvrdých bojích.
Konec 20. století přinesl myšlenky o zrekonstruování srubů. Prvotní záměr byla rekonstrukce srubu „Obora“ a „Alej“ a lehkého objektu, „Orel“ měl zůstat v původním stavu. Ze srubu „Alej“ se po těžkých pracích v letech 1985 – 1990 stal nejlépe zrekonstruovaný objekt pohraničního opevnění i v evropském měřítku. Srub je vybaven oběma zvony, kopulí a má dokonce i původní nově osazené pancéřové dveře. Uvnitř objektu je k vidění originální telefonní ústředna, ubikace vojska, studna s originálním čerpadlem, funkční dieselagregát a mnohé další. Zcela unikátní je zde 4 centimetrový kanón vzor 36 a lehký i těžké kulomety.
Oblastí Hlučínska prochází naučná stezka seznamující se zdejší linií československého opevnění.Trasa o délce asi 8 kilometrů je značena a opatřena o naučné tabule, které obsahují nákres půdorysu a také stručný text. Při návštěvě této naučné stezky návštěvník brzy pozná, jak pečlivě byly sruby zasazeny do terénu a přizpůsobeny podmínkám a úkolům, které měly plnit.