Lipany

Lipany se nacházejí ve Středočeském kraji v okrese Kolín. Jsou součástí obce Vitice, od které jsou vzdáleny asi 1,5 kilometru.

První písemná zpráva o Lipanech pochází z roku 1360. Tehdy se zde nacházela tvrz, jejímž majitelem podle záznamů byl rod Lipanských z Lipan.

Obec se proslavila především bitvou, která se zde odehrála v neděli 30. května 1434. Střetla se v ní vojska panské jednoty, tedy katolíků a umírněných kališníků vedených Divišem Bořkem z Miletínka, s husity zastoupenými tábority a sirotčím svazem vedenými Prokopem Holým, Ondřejem Keřským a Janem Čapkem z Miletínka. Katolíci a kališníci měli početnější vojsko čítající odhadem asi 13.000 pěších a 1.200 jezdců, zatímco táborité a svaz pouze 10.000 pěších a 700 jezdců. Jelikož na straně panské jednoty bojovali i bývalí stoupenci husitů, byla jednotě známa vojenská taktika husitů. Díky početní převaze a znalosti taktiky skončila bitva drtivým vítězstvím katolíků a umírněných kališníků. Z řad husitů přišel o život například vojenský vůdce Prokop Holý nebo Zikmund z Vranova.

Počátkem 19. století v Lipanech vznikl, snad přebudováním staré tvrze, zámeček. Roku 1881 byla na kopci nad obcí postavena na památku slavné bitvy postavena 11 metrů vysoká mohyla.

Roku 1990 byla mohyla s přilehlým prostranstvím zrekonstruována. V současnosti je cílem turistů, školních výletů, shromáždění lidu a v květnu také místem konání Lipanské pouti.