Malostranská mostecká věž

Malostranská mostecká věž je vstupní branou na pražský Karlův most. Leží na malostranském, tedy levém břehu řeky Vltavy.

Nižší z věží byla zřejmě postavena v románském slohu v první polovině 12. století, zřejmě ve 30. letech. Byla součástí opevnění na levém břehu Vltavy.

Při výstavě Juditina mostu se věž stala jeho součástí. Často se proto nazývá Juditina věž. První písemná zpráva o této věži pochází z roku 1249.

V 1. polovině 14. století byla při bojích Jana Lucemburského s Jindřichem Korutanským vypálena. Pak musela být snížena o jedno patro. Dne 3. února 1342 byly při obrovské povodni zničeny tři čtvrtiny dřevěného Juditina mostu. Výstavba nového mostu, který byl později nazván Karlův, byla zahájena položením základního kamene dne 9. července 1357. Nový most nevedl ve stejné trase a z původního mostu byla do nové stavby zakomponována pouze Juditina věž. V témže roce byla při stavbě mostu založena vyšší z věží. V gotickém stylu jí stavěl Petr Parléř, který řídil také stavbu mostu. V době jeho smrti most zdaleka nebyl dokončen, ale již byl sjízdný.

Stavba Karlova mostu byla dokončena roku 1402. Na počátku 15. století bylo v Juditině věži zřízeno vězení. Na místě starší brány byla roku 1411 postavena brána nová, která obě věže propojila. Až roku 1464, za vlády Jiřího z Poděbrad, byla dokončena vyšší z obou věží.

Roku 1517 byla na Juditině věži vystavena sťatá hlava loupeživého rytíře Jindřicha z Bohnic. Roku 1591 prošla Juditina věž renesančními úpravami a získala fasádu se zajímavými symboly. Z nich se však dodnes dochovaly pouze malé části. Od konce 16. století až do roku 1784 sloužila Juditina věž jako celnice. Vyšší věž sloužila jako hláska a skladiště.

V 19. století byl objeven v Juditině věži románský reliéf s rytinami panovníka a klečícího muže v životní velikosti. V letech 1879 – 1883 byla vyšší věž upravena architektem Josefem Mockerem a získala tak dnešní podobu.

Roku 1951 byl reliéf nalezený v Juditině věži upraven Umělecko-průmyslovým muzeem. V letech 1981 – 1983 reliéf zrestauroval sochař Jožek Antek.

Na dně Čertovky a Vltavy se dodnes dochovaly pozůstatky pilířů Juditina mostu. Ve sklepeních domů jsou dochovány také zbytky oblouků tohoto mostu.

Vyšší věž je vysoká 45 metrů a ve výšce 26 metrů se nachází vyhlídkový ochoz. Na fasádě má výklenky na sochy. Z průjezdu brány vede do této věže vstup, který vede až na ochoz věže. Ve věži je umístěna expozice.

Juditina věž je při pohledu z Karlova mostu umístěna vlevo. V jejím sklepení se nachází rytiny z poloviny 13. století. U věže se stojí malý dům, takzvaná Celnice.

Věže spojuje lomený oblouk brány, která v minulosti měla i uzavíratelná vrata. Brána má nadezdívku s cimbuřím a je ozdobena několika znaky.