Maiselova synagoga

Maiselova synagoga je jednou z několika pražských synagog. Nachází se v bezprostřední blízkosti starého židovského města. Byla postavena v letech 1590 – 1592 primasem Židovského města Mordechajnem Maiselem na základě zvláštního povolení císaře Rudolfa II. Staviteli synagogy byl Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz.
Roku 1689 budova vyhořela. Tento osud jí potkal poté ještě několikrát. Synagoga byla vždy značně poškozena a zničeno bylo i její vybavení. Obnovena byla v barokním slohu.
V letech 1862 – 1864 proběhly přestavby synagogy podle projektu J. M Wertmüllera. Roku 1892 byla zahájena přestavba podle projektu profesora Alfréda Grotta a Emila Králíčka. Synagoga tak získala negotický vzhled.
Roku 1905 byla ukončena přestavba. Z původní renesanční synagogy byl zachován pouze trojlodní půdorys hlavní lodi s patrovými ženskými galeriemi. Hlavní loď synagogy však byla také upravena. Budova má také dvě úzká postranní křídla a centrálně řešenou negotickou přístavbu. V letech 1994 – 1995 proběhla rekonstrukce synagogy.
V současné době synagoga slouží jako výstavní prostor první expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od počátku osídlení do počátku emancipace, tedy od 10. století do roku 1780. Druhá expozice nazvaná Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od emancipace do současnosti se nachází ve Španělské synagoze. Tato expozice byla do Maiselovy synagogy umístěna roku 1996 a lze se zde seznámit s hlavními historickými údaji o vzniku židovského osídlení včetně právního a sociálního postavení židů. Důraz expozice je kladen na období renesance, které je spjaté se stavbou synagogy.