Pražský hrad

Pražský hrad je národní kulturní památka, symbol více než tisíciletého vývoje českého státu. Od svého vzniku v poslední čtvrtině 9. století se neustále vyvíjí po celých jedenáct set let. Je to monumentální komplex palácových, úředních, církevních, fortifikačních (= pevnostních) a obytných staveb všech slohových období. Rozkládá se kolem tří nádvoří na ploše 45 hektarů. Původně byl sídlem českých knížat a králů, od roku 1918 je sídlem prezidenta.
Katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha: Gotická katedrála, založena roku 1344 na místě románské rotundy Janem Lucemburským a jeho syny podle plánů Matyáše z Arrasu a později Petra Parléře. Stavba trvala téměř 600 let, definitivně byla dokončena až v roce 1929. Kromě umělecké výzdoby, kaple sv. Václava a hrobky českých králů jsou zde uloženy korunovační klenoty. Měří 124 m, maximální šířka v křížové lodi je 60 m, v západním průčelí 37,5 m, výška chrámu do klenby je 33 m, triforia 14 m,hlavní věž měří 96,5 m a západní věž 82 m.
Bazilika sv. Jiří: Nejstarší zachovalá kostelní stavba Pražského hradu a nejzachovalejší románská architektura v Čechách. Byla založena kolem roku 920 knížetem Vratislavem I., přestavěna ve 12. století, barokní průčelí je ze 17. století. Významná je kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple sv. Ludmily, babičky sv. Václava, první české křesťanské mučednice.
Klášter sv. Jiří: Nejstarší klášter v českých zemích, založen roku 973 knížetem Boleslavem II. a jeho sestrou Mladou pro řád benediktinek. Roku 1782 byl v rámci reforem císaře Josefa II. zrušen a sloužil jako kasárna. Dnes je zde umístěna jedna z expozic Národní galerie.
Lobkovický palác: Postaven v 16. století rodem Pernštejnů, od r. 1627 v majetku Lobkoviců. Barokní podoba paláce je dílem Carla Luraga (1651 - 1668). Dnes je zde umístěna expozice Národního muzea.
Zlatá ulička: Malé domky vestavěné v gotickém opevnění. Od 16. století zde bydleli hradní střelci a řemeslníci. V domku č.22 pracoval v letech 1916 - 1917 Franz Kafka. Dnes je ulička plná obchůdků s předraženými suvenýry.
Letohrádek královny Anny: Nejčistší renesanční architektura v Praze z let 1535 - 1537 podle projektu Paola della Stelly. V zahradě Zpívající fontána.