Jindřišská věž

Dne 3. dubna roku 1347 Karel IV. podepsal zakládací listinu Nového města pražského. Jeho hlavními centry se stal Koňský trh, tedy dnešní Václavské náměstí, Dobytčí trh, dnešní Karlovo náměstí a Senný trh, což je dnes Senovážné náměstí. Trhy byly spojeny Vodičkovou a Jindřišskou ulicí, ve které byl postaven farní kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Jeho součástí byla zvonice, fara, farní škola a také hřbitov.
Z let 1472 – 1475 pochází první zmínky o původní dřevěné zvonici.
Současná zvonice byla postavena na místě původního hřbitova v 70. letech 16. století. Je postavena na čtver-covém půdorysu z kamene se dvěma římsami. Současně se stavbou zvonice byly zhotoveny také věžní hodiny.
Roku 1648 byla Praha obléhána švédy. Obránci Prahy věž zvonice využili při obraně, což však vedlo k jejímu rozsáhlému poškození.
Z roku 1874 pochází dlátovitý tvar střechy s nárožními věžičkami. Střecha samotná je jedinečná svou výškou 31,86 metru, přičemž věž i se střechou měří k poměru střechy pouze 65,7 metru. V letech 1878 – 1880 proběhly zásadní opravy zvonice.
V současnosti je věž přístupná veřejnosti. Nachází se v ní restaurace, výstavní sály a také vyhlídková terasa.