Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž byla postavena Petrem Parléřem současně s gotickým mostem, který roku 1357 založil Karel IV. Dokončena byla pravděpodobně ještě před rokem 1380, dalších 10 let však ještě probíhaly drobné úpravy. Měla především obrannou funkci, sloužila však i k reprezentaci. Dokonce byla symbolickým triumfálním obloukem na korunovační cestě českých králů. Věž je ozdobena bohatou sochařskou výzdobou. Staroměstská strana je ozdobena sochami Karla IV. a Václava IV. Nachází se zde také plastika sv. Víta, který je patronem mostu. Ve druhém patře najdeme sochy sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda. Nad branou se nachází znaky zemí koruny české a také ledňáček v závoji, který je symbolem Karlova syna Václava. Východní strana věže je římsami rozdělena na čtyři části – pozemskou, měsíční, sluneční a hvězdnou. Část pekelná byla v minulosti symbolizována vězením v pilíři mostu. V průjezdu věže je k vidění síťová klenba. Místo svorníku zde najdeme českou korunu. Na vnitřním schodišti se nachází socha věžného. V těch dobách však vůbec nebylo běžné ztvárňování prostého lidu.
Když bylo 21. června roku 1621 na Staroměstkém náměstí popraveno 27 českých pánů, vynesl podle nařízení kat Mydlář dvanáct hlav na Staroměstkou mosteckou věž, kde je nabodnul na dlouhé železné pruty a pro výstrahu vystrčil z horního ochozu. Až roku 1631 přišlo do Prahy velké množství pobělohorských exulantů, kteří je nechali sundat a pohřbít.
V současnosti se o Staroměstské mostecké věži mluví jako o nejkrásnější bráně gotické Evropy. Věž je přístupná po 138 schodech a z jejího ochozu je krásný výhled na Karlův most, Pražský hrad i tisíce pražských věží a věžiček. Ve věži se nachází expozice Hudba věžních ochozů, která představuje historii a vývoj žesťových hudebných nástrojů.