Komořany

První písemná zmínka o Komořanech pochází z roku 1088. Podle listiny z tohoto roku se zde nacházel poplužní dvůr. V pozdější době jsou v Komořanech uváděny dvory dva. Jeden z nich daroval Václav II. roku 1304 zbraslavskému klášteru a druhý byl prodán v roce 1332 scholastikovi Dobešovi.
Za husitských válek byly oba poplužní dvory vypáleny. Majitelé se poté v Komořanech často střídali. V roce 1436 připsal král Zikmund jeden z dvorů Matějovi vědotovi z Moštěnic. Jeho manžela zde hospodařila ještě v roce 1454. Od roku 1470 byl zástavním majitelem Václav Ojíř z Očedělic, poté se zde vystřídalo několik, především zástavních, majitelů a nakonec se opět staly majetkem zbraslavského kláštera.
Roku 1589 se jedním z držitelů stal rytíř Václav Šturma z Hyršfeldu, který se psal také z Komořan. Na místě dvora nechal postavit renesanční tvrz. Jádro této tvrze je dodnes zachováno v současných sklepích zámku. Roku 1595 zdědil majetek Václavův syn Adam.
V roce 1607 vše prodal Adamu Radlickému ze Zhoře, který majetek přepsal na svou matku Dorotu Radlickou. Roku 1612 se majiteli stali potomci Šturmů z Hyršfeldu. Jáchym z tohoto rodu se o 2 roky později zúčastnil stavovského povstání, majetek mu byl roku 1622 zabaven a roku 1638 vše opět připadlo zbraslavskému klášteru. Po třicetileté válce o Komořanech nebyla nikde ani zmínka.
V průběhu 18. století byla původní tvrz přestavěna na barokní zámek. Z tohoto období se dochovalo přízemí, část křídla a také jednopatrová věž, v jejímž prvním patře se nachází čtvercová kaple s valenou klenbou. Po zrušení kláštera Josefem II. roku 1785 připadly Komořany včetně zámku královské komoře.
V roce 1825 získal od královské komory kníže z Oettingen-Wallersteinu. Od něj roku 1866 koupil zbytky Komořan, tedy poplužní dvůr, ovčín a chátrající zámek, rytíř z Albertů. V poslední čtvrtině 19. století byl zámek v majetku manželů Procházkových. Za nich byla přestavěna věž na osmibokou novogotickou a proběhly také další úpravy.
Počátkem 20. století zámek koupil ing. Karel Schulz. Plánovaná přestavba však nebyla realizována. Schulz zemřel roku 1932 a zámek připadl státu. Do roku 1948 byla majitelem Česká spořitelna a poté až do roku 1957 KSČ. V tomto roce byl převeden do majetku státu a poté ho využíval Hydrometeorologický ústav. Roku 1968 byly celé Komořany připojeny k Praze. Počátkem 90. let 20. století proběhly opravy a rekonstrukce zámku.
Zámek je v současnosti čtyřkřídlý a obklopuje dvůr. Patrová budova má v jednom nároží hranolovou novogotickou věž s osmibokou nástavbou. Druhá věž má čtvercový půdorys a nachází se na nádvorní straně západního křídla. V současné době zde sídlí Hydrometeorologický ústav.