Rudolfinum

Zdejší pozemky byly v minulosti používány k hospodářským účelům. Počátkem 70. let 19. století je však koupila Česká spořitelna. V roce 1874 bylo rozhodnuto o stavbě Domu umělců. Ještě téhož roku byl vyhlášen konkurz na stavitele. Soutěže se zúčastnilo celkem osm různých projektů, které však nevyhovovaly podmínkám soutěže. Přesto byl po úpravách vybrán projekt Josefa Schulze a Josefa Zítka. Budova byla projektována jako koncertní síň a galerie. Dne 9. června 1875 bylo rozhodnuto o vypracování úplných plánů a pořízení rozpočtu a dne 13. dubna 1876 byly pozemky definitivně předány České spořitelně, čímž byla zahájena stavba. V letech 1876 – 1884 byl Dům umělců postaven. Ještě v červenci roku 1884 byla budova zkolaudována. Po závěrečných úpravách bylo zjištěno, že plánovaný rozpočet 500.000 zlatých byl překročen čtyřikrát. Dne 7. února 1885 byla reprezentativní novorenesanční budova slavnostně otevřena. Slavnosti se zúčastnil také rakouský korunní princ Rudolf a na jeho počest byl Dům umělců pojmenován Rudolfinum. Od počátku měla v budově sídlo Obrazárna společnosti vlasteneckých přátel umění a od roku 1896 zde začala působit Česká filharmonie.
Dne 13. dubna 1919 bylo rozhodnuto, že budova bude sloužit jako dočasné sídlo parlamentu republiky a již o dva roky později sem byl umístěn natrvalo. Již 5. května 1924 byl vypracován návrh na přestavbu a budova byla z velké části uzpůsobena současným potřebám. Počátkem 40. let 20. století bylo rozhodnuto o uvedení budovy do původního stavu. Poté byla provedena rekonstrukce koncertního sálu a došlo také ke zlepšení akustiky, která byla v počátcích kritizována. Po skončení 2. světové války se do Rudolfina vrátila Česká filharmonie a ve zbytku budovy, kde se nacházela galerie, sídlila Akademie múzických umění a pražská konzervatoř. V letech 1990 – 1992 proběhly rozsáhlé modernizační a rekonstrukční práce, během kterých byla budova vrácena do původního stavu. Galerie Rudolfinum zahájila svou činnost 1. ledna 1994. Tato státní instituce je řízena a financována Ministerstvem kultury České republiky.
Samotná budova nemá ve střední Evropě obdoby. Na svou dobu byla budova velice moderní, postavená tak, aby plnila svůj hlavní účel – koncertní a výstavní prostory. Fasáda Rudolfina byla ozdobena plastikami hudebních skladatelů a výtvarných umělců. Také interiéry budovy byly umělecky vyzdobeny. Dodnes působí Rudolfinum ohromujícím dojmem.