Letohrádek Hvězda

Okolo roku 1000 pravděpodobně stála v místě dnešního letohrádku Hvězda malá tvrz.
V roce 1530 založil Ferdinand I. oboru, ve které byl dne 27. června 1555 položen jeho synem Ferdinandem Tyrolským základní kámen letohrádku. Ferdinand Tyrolský měl vysoké vzdělání, orientoval se v umění i alchymii. Pro novou stavbu vybral tvar šesticípé hvězdy, takzvaného hexagramu, která vzniká spojením dvou rovnostranných trojúhelníků. Původní střecha byla hodně špičatá a její výška byla stejná jako délka strany trojúhelníku z půdorysu. V letech 1556 – 1563 byl letohrádek obohacen o štukovou výzdobu. V roce 1557 byl také Ferdinandem Tyrolským položen základ oborní zdi. Roku 1563 byl letohrádek poškozen při vichřici.
Roku 1603 se u letohrádku usadila císařská vojska z Moravy a Slezska. Roku 1610 proběhla na letohrádku slavnost Rudolfa II. a o rok později zde pobýval král Matyáš. Roku 1619 zde také byl přivítán Bedřich Falcký. Dne 8. listopadu 1620 proběhla v bezprostřední blízkosti letohrádku na Bílé hoře slavná bitva, která naplno rozpoutala třicetiletou válku. Brzy po této bitvě zahájil Ferdinand II. opravu letohrádku i oborní zdi s Břevnovskou a Libockou branou. V roce 1631 byla Hvězda vypleněna Arnimemovými vojsky. Roku 1637 zde proběhla hostina císaře Ferdinanda III., ale již o dva roky později byl letohrádek zpustošen Bannerovými vojsky. Těsně před koncem třicetileté války se zde začaly konat císařské hony. V závěru třicetileté války byl letohrádek vypleněn švédy a byla stržena i měděná střecha. Roku 1652 zahájil Ferdinand III. opravu letohrádku a obnovu obory a již o čtyři roky později se zde po korunovaci Leopolda konaly velkolepé hony, jejichž tradice se zde usadila na dlouhou dobu.
Na začátku 18. století byla Hvězda opět zrekonstruována a proběhla také oprava cest. V roce 1740 vpadl do obory se svým vojskem bavorský král Albrecht, který zde pobil zvěř a oboru zpustošil. Dalšího nájezdu se obora dočkala hned o dva roky později, kdy ji zpustošila francouzská vojska hledající vojenský materiál. Roku 1744 zde pobýval Bedřich II. a o deset let později se zde konala velkolepá oslava, které se zúčastnila dokonce i Marie Terezie. V roce 1757 zde střídavě pobývala vojska Bedřicha II. a Karla Lotrinského. Obora byla v té době přeměněna na mýtinu. V roce 1779 rozhodl Josef II. o uskladnění střelného prachu v letohrádku, k jeho skutečnému přemístění však došlo až o šest let později.
V 19. století se konečně začalo Hvězdě blýskat na lepší časy. Již počátkem století se zde začaly konat svatomarkéts-ké poutě. Roku 1833 došlo k úpravě cesty vedoucí od libocké brány k letohrádku a v roce 1850 bylo zalesněno 86% obory. Roku 1866 byl při pobytu pruských vojsk z letohrádku nakrátko vyklizen střelný prach a o rok později byl krátkodobě zpřístupněn veřejnosti. Roku 1874 bylo definitivně zrušeno rozhodnutí o uskladnění střelného prachu ve Hvězdě.
Počátkem 20. století byly kvůli výtržnostem zrušeny svatomarkétské poutě a v letech 1914 – 1918 zde probíhala nekontrolovaná těžba dřeva. Roku 1918 však Hvězda přešla pod Správu pražského hradu a o pět let později se zdejším správcem stal Jaroslav Němeček. Poté proběhly v letech 1929 – 1931 a v letech 1937 – 1938 dvě rozsáhlé rekonstrukce obory. V letech 1939 – 1945 si zde však své kryty stavěly oddíly SS a také se zde opravovala vojenská vozidla. Od května roku 1945 však již v oboře pobývaly vítězné armády. V roce 1952 bylo v letohrádku zřízeno muzeum Aloise Jiráska a Mikuláše Alše. Roku 1962 byl letohrádek prohlášen za Národní kulturní památku. Dne 21. srpna 1968 si oboru prohlédla okupační vojska, ale k táboření si ji nakonec nevybrala. Až do roku 1996 zde sídlilo muzeum, které bylo z důvodu rozsáhlé rekonstrukce uzavřeno.
V květnu roku 2000 byl letohrádek Hvězda opět zpřístupněn veřejnosti a o rok později zde bylo definitivně zastaveno kácení stromů. Roku 2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce cest a plochy před letohrádkem.
V suterénu letohrádku se nachází maketa bitvy na Bílé hoře, v přízemí je expozice o minulosti letohrádku, v prvním patře je několik místností, které tvoří skutečné bludiště a ve druhém patře se nachází veřejnosti nepřístupný Hodovní sál.