Nový Hrad

Roku 1407 koupil král Václav IV. od dědiců Prokopa Olbramovice ves Kunratice. Roku 1411 byla zahájena stavba hradu. V letech 1411 – 1412 byl hrad stavitelem Křížem postaven. Stál v lesích na protáhlém ostrohu břidličnaté skály. Hrad byl ze tří stran zcela nepřístupný kvůli hlubokému údolí, kterým protéká Kunratický potok, a přístupný byl pouze od východu. Na svou dobu měl hrad velmi dobré opevnění. Bylo plánováno dokonce vybudování 18 metrů široké a 8 metrů vysoké přehrady, která měla přehradit Kunratický potok a vytvořit rybník, který by posílil bezpečnost hradu. Hrad byl z vnější strany obehnán valem a mezi ním a hradbami se nacházel téměř 18 metrů široký a 9 metrů hluboký hradní příkop. Po padacím mostě přes příkop z východní strany vedla jediná přístupová cesta do hradu. Půdorys hradu měl tvar nepravidelného pětiúhelníku a jeho delší osa ve směru od severovýchodu k jihozápadu měřila asi 70 metrů. K obranným účelům sloužilo také ostře lomené východní křídlo se zdí silnou asi 2,5 metru. K věži, jejíž součástí byla vstupní brána, přiléhala hradní budova, jejíž rozměry byly 23 x 8,5 metru. další budovy se nacházely u jihovýchodní a západní hradby. Hrad byl králem Václavem IV. obýván již od poloviny října roku 1412. Často zde pobýval a dokonce zde 16. srpna roku 1419 zemřel. Po jeho smrti se na hradě usadila královna Žofie. Kolem roku 1420 navštívil hrad císař Zikmund. Žofie k němu časem přesídlila a na hradě zůstala pouze Zikmundova posádka. Poté byl hrad obléhán. Dělostřelectvo poničilo opevnění a obrana hradu ztratila smysl. Dne 25. ledna 1421 se Zikmundova posádka vzdala. Byly dohodnuty podmínky, které však nebyly dodrženy a proto byl hrad o 2 dny později znovu obléhán, dobyt a také pobořen. Tak víceméně skončila krátká historie tohoto gotického královského hradu. Od roku 1436 držel tvrz císař Zikmund.
Za vlády Jiřího z Poděbrad byl hrad zastaven Vilému z Riesenberka a Rabí a za Jagellovců se vrátil královské koruně. Poté hrad patřil mezi majetek, který nemohl být bez souhlasu zemského sněmu nikomu zapsán, pronajmut nebo zastaven. Až do roku 1530 tomu tak opravdu bylo. V tomto roce však Ferdinand I. hrad i s panstvím připsal Václavu Zimovi z Novosedel. Od něj koupil roku 1535 celé Kunratice Jindřich Berka z Dubé a v roce 1541 získal panství s hradem Mikuláš Hyzrle z Chodů. Do konce 16. století se v držení hradu vystřídali různí členové hyzrlovského rodu.
Roku 1602 bylo panství včetně hradu prodáno Josefu Markovi, který ho roku 1616 prodal Petrovi, svobodnému pánu Liebenthalu. Ten se účastnil stavovského povstání a roku 1622 utekl ze země. Poddaní se v těch dobách ukrývali v lesích a celý kraj zpustl. Roku 1671 koupil panství Václav Čabelický ze Soužíc. Když roku 1687 zemřel, majetek připadl jeho nejmladšímu synovi Janu Františku.
Od roku 1721 panství vlastnil rod Golčů. Roku 1736 byla ve zříceninách hradu postavena kaple sv. Jana Nepomuckého. V roce 1787 však byla zrušena a zcela zanikla.
Koncem 18. a počátkem 19. století byl v jižní části hradiště zřízen břidličný lom, který hradiště značně poničil. Ačkoli se v průběhu staletí hrad se rozpadal, ještě roku 1881 byly zdi místy vysoké až 5 metrů. Z bezpečnostních důvodů však byly pobořeny, aby nelákaly tolik návštěvníků.
Do dnešních dní se dochovaly pouze části sklepního zdiva věže a paláce, dále také zbytky hradebních zdí. Zachovaný je také příkop, který oddělil hradiště od zbytku ostrohu. Nachází se zde stopy po obléhání roku 1420.
Zříceniny Nového Hradu se nachází v městské části Praha 4 – Kunratice a jsou poměrně snadno přístupné pomocí městské hromadné dopravy.