Čeladná

Ves Čeladná byla založena pravděpodobně již v 15. století. Takto brzkému založení napovídá i první písemná zmínka, která pochází z roku 1581. Tehdy se uvádí jako ves v urbáři hukvaldského panství a popisováno je 18 usedlostí včetně mlýna a pily.
Obec byla pojmenována podle panské hukvaldské čeládky, které měla za úkol zde kácet lesy a zúrodňovat pole. Roku 1678 byla postavena dřevouhelná vysoká pec, jelikož se zde v letech 1678 – 1690 těžila železná ruda. V 17. století zde také byla zřízena stanice ochránců zemských bran – portášů.
V roce 1759 byl požehnán děkanem Ignácem Uhlířem římskokatolický kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl postaven v roce 1784 v dolní části obce. O pět let později začala duchovní správa kostela. Roku 1789 byla v Čeladné založena první škola. V 18. století se začalo v povodí říčky Čeladenky těžit dřevo pro místní huť i železárny ve Frýdlantě nad Ostravicí. Provoz hutě byl obnoven roku 1796 a také došlo k rozšíření o drátovnu, slévárnu a další budovy.
Z roku 1834 pochází litinový kříž, který stojí u kostela sv. Jana Nepomuckého, a v roce 1851 byla postavena fara. Roku 1880 byla v Čeladné zřízena mechanická tkalcovna a výrobna zápalek. V roce 1898 byla postavena nová školní budova a postupně vznikaly další školní budovy v různých částech Čeladné.
Na počátku 20. století již na okraji obce fungovaly lázně Skalka. V roce 1907 začal v Čeladné působit kaplan, který však pro nedostatek místa nemohl bydlet na faře. Zdejší hutě začala roku 1913 provozovat akciová společnost Ferrum, ale roku 1922 byla činnost ukončena. Jelikož o zdejší lázně byl velký zájem, byla roku 1936 na náklady arcibiskupské správy lesů dle návrhu ing. Rosky u pramene Cyrilka postavena dřevěná roubená kaple sv. Cyrila a Metoděje s tělem Ukřižovaného Krista a nad pramenem byl postaven altán. Za 2. světové války byla obec jedním z center partyzánského odboje. V obci působili angličtí i sovětští partyzáni, jejichž přítomnost dnes připomínají jen pomníky. K osvobození obce došlo 5. května 1945. v roce 1952 byly zrušeny lázně a budovy začaly být využívány jako pobočka okresní nemocnice. Roku 1974 proběhla změna kostela dle směrnic II. vatikánského koncilu a roku 1977 byla otevřena nová škola. V 90. letech vypukla rozsáhlá stavební činnost. Roku 1991 byla postavena nová fara. V roce 1994 opustila bývalý areál továrny v centru obce armáda a začaly vznikat první plány na využití tohoto prostoru. V letech 1995 – 1996 byla na školní budově postavena půdní nástavba a roku 1999 byla zahájena rozsáhlá přestavba areálu továrny na nové centrum s náměstím, obchody a byty.
V roce 2000 se ze zdejší nemocnice stalo Beskydské rehabilitační centrum a roku 2001 bylo v obci zřízeno golfové hřiště a jízdárna.
Kromě svých kulturních památek nabízí obec také chráněné přírodní rezervace – Čertův mlýn, Kněhyni a Podolánky. Nastkýtá se také možnost tustictických výletů do okolí. Obec totiž leží na úpatí několika hor – Malá Stodolová, Malý Smrček, Skalka, Smrček a Smrk.