Střelské Hoštice

Střelské Hoštice jsou obec ležící v Jihočeském kraji v okrese Strakonice. Leží v nadmořské výšce 415 metrů na levém břehu řeky Otavy. Ke Střelským Hošticím patří místní části Kozlov, Sedlo a Střelskohoštická Lhota.

Oblast Střelských Hoštic byla osídlena již v době kamenné. Za doby železné zde bylo trvalé sídliště s mohylovými pohřebišti.

Již ve 14. století stávala v Hošticích tvrz. Roku 1318 jí vlastnil Oldřich z Potštějna. Z této doby také pochází první písemná zpráva o obci. Roku 1347 byla obec v držení Chvala. Po nich jí vlastnili páni z Prčice. Z roku 1384 pochází první písemná zpráva o zdejším kostele.

V 15. století vlastnili Hoštice rytíři z Kraselova a Hoštic, kteří nechali tvrz přebudovat na zámek. Dalšími majiteli byly Pešíkové z Komárova.

Když bylo Hoštické panství spojeno se Střelským, začaly se Hoštice nazývat Střelohoštice.

Za třicetileté války stáli na straně husitů a po bitvě na Bílé hoře jim byl majetek zabaven. Poté byl prodán Jindřichu Libštejnskému z Kolovrat. Libštejnskými byl roku 1622 zámek zvýšen o patro. Od roku 1624 patřil majetek Jezuitskéu řádu, který nechal zdejší zámek výrazně přestavět. V roce 1653 postihl Střelohoštice ničivý požár, po kterém zůstaly zachovány pouze tři usedlosti. Zničen byl i kostel. Roku 1680 byla dokončena oprava kostela.

Na počátku 18. století kostel prošel kompletní přestavbou a z původní stavby se příliš nedochovalo. Roku 1773 byl zrušen jezuitský řád.

Roku 1807 koupila Střelohoštice německá rodina Obstů. V roce 1819 kostel opět kompletně vyhořel. Opraven byl v roce 1822 v klasicistním stylu. Byl zasvěcen sv. Martinovi. V letech 1885 – 1923 měly Střelohoštice několik různých majitelů, celkem se jich zde vystřídalo sedm.

Od počátku 20. století je obec nazývána Střelské Hoštice. Roku 1923 získal zámek Podpůrný spolek haléřových dělníků, který přistavěl na zámek další patro a v zámku pak zřídil dětskou ozdravovnu. Poté využívala od roku 1949 zámek Vojenská správa. V roce 1956 byl zámek Podpůrnému spolu zkonfiskován a stal se sídlem Karpatského ženijního pluku. Roku 1991 armáda zámek opustila.

V roce 2001 objekt zámku zakoupila obec. Roku 2003 získaly Střelské Hoštice právo používat prapor a znak.

Nejvýznamnější památkou města je třípatrový zámek. V jeho severním průčelí jsou dochovány stopy sgrafit. V přízemí jižního křídla se nachází galerie a Muzeum řeky Otavy a voroplavby. V dalších dvou patrech je klubovna a tělocvična. V areálu zámku se nachází také budova špýcharu s barokními štíty.