Malá Skála

Na samém severním okraji Českého ráje mezi městy Turnovem a Železným Brodem se nachází vyhledávané rekreační středisko Malá Skála. Leží v malebném údolí řeky Jizery, lemovaném po obou stranách lesnatými kopci a skalními útvary s typickými dominantami Vranovského hřebene, Pantheonu a Suchých skal. K turistickým zajímavostem v blízkém okolí patří skalní bludiště Drábovna, Kalich a Chléviště nebo zřícenina hradu Zbirohy. Za pozornost stojí také hrad Frýdštejn či rozhledna na Kopanině.
První písemné zmínky o Malé Skále pocházejí již z roku 1382, avšak tehdy žádná Malá Skála ještě neexistovala. Další zmínky o Malé Skále pocházejí z roku 1422. Její její jižní část vznikla jako samostatná ves Vranové koncem 14. století, kdy spolu s okolními osadami náležely k dominikánskému klášteru v Turnově. Podle ní se jmenuje také skalní hrad Vranov, často nazývaný též Skály nad Jizerou, který vyrostl na pískovcovém útesu nad pravým břehem řeky okolo roku 1425, tedy rok po zničení turnovského kláštera husity.
Lesy, louky, pole i skály měli tehdy v držení Valdštejnové ze Štěpanické větve a od roku 1538 Vartemberkové, kteří zde vládli až do roku 1615. To už ke dvoru náležel i pivovar. Krátce před bitvou na Bílé hoře se panství ujal rod Smiřických, ale pro sympatie ke stavovskému povstání byl jejich majetek po roce 1620 zkonfiskován a připadl frýdlantskému vévodovi a vojevůdci Albrechtovi z Valdštejna. Právě on poprvé použil název Malá Skála, aby ji odlišil od větší Hrubé Skály. Také v roce 1628 udělil Malou Skálu v léno císařskému plukovníkovi Mikuláši Desfoursovi. Po smrti Albrechta z Valdštejna získal Mikuláš Desfours Malou Skálu, Semily a Hrubý Rohozec ve svobodné dědictví. Rod zde potom vládl dalších sto sedmdesát pět let, během nichž byl na severní straně nádvoří vystavěn lovecký zámeček s věžičkou pro zvon a hodiny a okolo roku 1700 nový barokní zámek.
V roce 1802 koupil zdejší panství mikulášovický textilní průmyslník František Zachariáš Römisch, který celé okolí proměnil v jedinečný přírodní park a na troskách starého hradu vybudoval památník všem hrdinům, Pantheon, jemuž vévodí novogotický letohrádek z roku 1826. František Zachariáš Römisch se však nezapsal do historie Malé Skály pouze jako romantický stavitel Pantheonu, ale i jako osvícený zakladatel škol a nadací. Už v roce 1812 bylo rozhodnuto o zřízení obecné školy, která byla následně 1817 skutečně otevřena. Zasloužil se o zvelebení ovocnářství, přestavěl sídlo v empírovém stylu a v zámeckém parku vysázel vzácné dřeviny. Roku 1813 založil ve Vranském lese panský hřbitůvek, kde sám odpočívá. Až v roce 1857 se objevil nápis Malá Skála – Vranové jako jméno železniční stanice na trati Pardubice – Liberec.
A konečně v roce 1953 došlo ke sloučení starých obcí v obec jedinou pod společným názvem Malá Skála. Vlastní Malá Skála, to bylo panství, velkostatek, zámek, pivovar a škola, zatímco sousední osada Vranov, jejíž jméno nese hrad vypínající se nad řekou, neměla nikdy ani rychtu ani kostel.
Ač se to zdá neuvěřitelné, Malá Skála existuje v dnešní podobě teprve od roku 1953, kdy došlo ke sloučení deseti původních obcí Bobova, Křížků, Labe, Malé Skály, Mukařova, Sněhova, Vranového I a II, Záborčí a Želče v obec jedinou. Během 20. století se toho událo mnoho. Vznikl Sbor dobrovolných hasičů, Tělocvičná jednota Sokol, začala se rozvíjet turistika. Byla postavena nádražní budova, hotel u nádraží, pošta, sokolovna či hotel Kavka. Po druhé světové válce se podařilo vybudovat základní školu, samoobsluhu, budovu MNV s hasičskou zbrojnicí, zdravotní středisko, autokemp Ostrov, mateřskou školku nebo ubytovnu TJ Sokol s tenisovými kurty. Dřevěnou lávku spojující oba břehy, kterou strhla povodeň, nahradila nová ocelová, byl opraven starý most přes Jizeru a rozsáhlé rekonstrukce se dočkal i Boučkův statek, v němž je dnes umístěno muzeum a galerie. Nemalé náklady si vyžádala také renovace letohrádku na Pantheonu nebo kaple sv. Vavřince. Ze staré školy se stal Domov pro seniory, byla otevřena čerpací stanice pohonných hmot a koupaliště Žlutá plovárna, zámek získal po letech novou fasádu a byla zprovozněna čistička odpadních vod.
Boučkův statek roubená patrová budova se sedlovou střechou a vysokou členitou lomenicí na zděné části s letopočtem 1813 na Malé Skále. V objektu jsou zachovány původní klasicistní prvky. Je zde také umístěna stálá expozice o historii Maloskalska a galerie výtvarných děl. V přízemí se nachází stylová "Boučkova hospoda". Celý areál doplňuje výměnek a stodola.
Z Malé Skály pochází například spisovatelka Jarmila Glazarová, malíř Josef Jíra, olympijský vítěz ve vodním slalomu Miroslav Šimek a řada dalších osobností.