Doksy

Doksy byly založeny ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. První písemná zmínka o obci, německy nazvývané Hirschberg, pochází z roku 1293. Kromě německého názvu Hirschberg se používalo také pomenování Dokzy, Dokzí nebo Doxa. Původ názvu je v anglosaském slově dox, což znamená temný. Toto jméno bylo použito podle temného bažinatého místa u Dokského potoka.
Roku 1367 byl císařem Karlem IV. založen Velký rybník, který Doksům přinesl prosperitu. S Karlem IV. je také spojen skalní útvar nazývaný Králův stolec. V těchto místech císař při svých lovech odpočíval a pozoroval Velký rybník. Postupně byla císařem Doksům udělena různá privilegia.
Roku 1553 bylo rozděleno panství Bezdězu a Doksy se staly centrem dokského panství. Hospodářem se stal Jan z Vartemberka. Koncem 16. století byl postaven zámek a panský dvůr. Jan obě rozdělená panství opět spojil a roku 1588 ho od císaře Rudolfa II. koupil. Od roku 1595 byl majitelem panství Václav Berka z Dubé.
Za účast ve Stavovském povstání musel Václav uprchnout ze země. Jeho majetek byl zkonfiskován a poté ho odkoupil Albrecht z Valdštejna. Ten byl v únoru roku 1634 zavražděn a jeho majetek si rozdělili jeho vrazi. Doksy s okolím připadly irskému plukovníkovi Walteru Buttlerovi. Roku 1680 získali Valdštejnové majetek zpět.
V dobách baroka byl severně pod náměstím postaven takzvaný Hospitálek, který dnes slouží jako Památník Karla Hynka Máchy. Na jihovýchodě městečka vznikl kostel sv. Bartoloměje a v centru na náměstí byl postaven mariánský sloup. Za prusko-rakouských válek byly Doksy zničeny. Obyvatelstvo se před vojáky ukrývalo v blízkých lesích. U takzvané Braniborské jeskyně je vytesán nápis informující o úkrytu lidí s datem 21. 12. 1741. Války, následný hladomor a požár roku 1750 zpustošily Doksy natolik, že jim nebyla potvrzena městská privilegia.
Počátkem 19. století díky továrně velmi vzrostl počet obyvatel. Roku 1832 Doksy poprvé navštívil Karel Hynek Mácha. Zdejší kraj se mu natolik zalíbil, že různé postavy, pověsti, události, místa, jezero i ruiny Bezdězu použil ve své básni Máj. Ve 2. polovině 19. století se obyvatelé vrátili zpět k zemědělství. Roku 1842 postihl městečko ničivý požár. Poté již byly všechny nově postavené budovy kamenné. Roku 1845 byla na severovýchodě náměstí postavena budova školy a roku 1852 byla v západní části náměstí postavena budova radnice.
Roku 1906 zde byly založeny městské lázně. Lázeňskou a rekreační činností však Doky prosluly až po první světové válce. V roce 1928 byla na břehu Velkého rybníka zřízena velká pláž. V tomto roce také proběhly velké spory při pokusu o přejmenování Velkého rybníka. Ve 30. letech 20. století začal turistický spolek usilovat o pojmenování různých míst podle Karla Hynka Máchy. Roku 1936 byl zamítnut návrh na přejmenování Velkého rybníka. Až do roku 1945 vlastnili zdejší panství Valdštejnové. Po druhé světové válce již Češi běžně používali místo názvu Velký rybník pojmenování Máchovo jezero. V 50. letech 20. století byly zrušeny městské lázně.Taktéž v průvodcích se pomalu začalo objevovat pojmenování Máchovo jezero a roku 1961 byl dokonce vydán průvodce s názvem Máchův kraj.
Hlavním cílem v Doksech je pochopitelně Máchovo jezero. V městečku se také nachází renesanční zámek. Má tvar písmene U s nádvořím uprostřed. Jednotlivá křídla zámku jsou rozdílná. Hlavní křídlo je dvoupatrové a v jeho východním průčelí stojí hranolovitá věž s cibulovou bání. Zámek byl upravován před rokem 1700 a později byl barokně přestavěn. V budovách zámku sídlí střední odborné učiliště.
Z roku 1638 pochází kostel sv. Bartoloměje. Na oltáři je umístěna soška Panny Marie Montserratské, jinak nazývané Černá Madonna, která pochází z kaple na Bezdězu.
Další cennou stavbou je takzvaný Hospitálek. Je to roubená budova se šindelovou střechou a věžičkou, která byla postavena roku 1669 hraběnkou Annou Marií z Heissensteinu. Jako zázrakem úspěšně přečkala všechny požáry města. V minulosti budova sloužila jako panský špitál, nyní je zde Památník Karla Hynka Máchy s expozicí věnovanou jeho životu a dílu.
Z roku 1761 pochází originál sochy sv. Prokopa, která stojí před Hospitálkem. Tato socha původně stála v polích na konci Svinovské rokle. V její blízkosti se stala vražda, kterou Karel Hynek Mácha použil jako motiv ve své básni Máj. Na původním místě se v současnosti nachází pouze kopie sochy.
Neopomenutelné jsou také domy na náměstí a v okolních ulicích, které pocházejí z 19. století. V polovině 20. století byly necitlivě přestavěny. Roku 2001 byla přestavěna radnice a získala svou původní podobu.