Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou je obec ležící v Jihočeském kraji v okrese Český Krumlov na levém břehu vodní nádrže Lipno. Leží v nadmořské výšce 776 metrů a zaujímá plochu 19,49 kilometru čtverečních. Sestává z obce Lipno nad Vltavou a 1 kilometr vzdálenou osadou Slupečná. Trvale zde žije asi 540 obyvatel, z čehož asi 70 v obci Slupečná.

Již počátkem 13. století se v oblasti dnešní obce Lipno nad Vltavou nacházelo slovanské hradiště. První písemná zpráva o osídlení pochází z roku 1281. Tehdy je poprvé zmíněna osada Slupečná, dnešní rekreační osady Kobylnice, Plískov a Studené, ale i dnes již zatopený Petrův mlýn. Všechny osady tehdy patřily rodu Rožmberků.

Na konci 15. století již všechny osady náležely vyšebrodskému cisterciáckému klášteru.

Ze 16. století pochází soupis stavení v jednotlivých osadách. Osada Slupečná (německy Luppetsching) byla s deseti staveními největší. Osada Kobylnice (německy Goblens) měla pět stavení, Studené čtyři, Lipno (německy Lippen) a Kramolín (německy Gromaling) tři, Plískov (německy Stockern) dva a Petrův mlýn (německy Petermuhle) jedno. Všechny osady dohromady pak měly asi 150 obyvatel. Již v této době, roku 1530, byl předložen návrh na splavnění Čertových proudů. Od roku 1575 byla plavba dřeva spolu se zemědělstvím hlavní obživou obyvatel.

Z roku 1892 pochází první návrh na vybudování přehradní nádrže. Roku 1899 byl zpracován konkrétní návrh na stavbu, ale k realizaci nedošlo.

V roce 1930 byly obnoveny pokusy o výstavbu přehrady, ale snahu zastavila druhá světová válka. Ke zpracování nového projektu došlo až po skončení války v roce 1948. Stavba vodní nádrže Lipno byla zahájena roku 1952. Roku 1953 bylo zahájeno ražení odpadního tunelu k vyrovnávací nádrži Lipno II, jehož stavba trvala tři roky. V roce 1954 se osada Slupečná stala součástí Lipna nad Vltavou. Od roku 1956 probíhala výstavba hráze. Roku 1959 byla výstavba vodní nádrže dokončena. Napuštěním nádrže zanikla velká část původní osady Lipno, ale vzniklo největší vodní dílo České republiky, přehrada Lipno I. Sypaná hráz je dlouhá 296 metrů a vysoká 25 metrů. Její koruna leží v nadmořské výšce 729 metrů nad mořem. Součástí přehrady Lipno I. je podzemní vodní elektrárna. Nádrž je dlouhá 48 kilometrů a největší její šířka je 10 kilometrů. Její maximální hloubka je 21,5 metru, ale hloubka průměrná je pouze 6,5 metru. Nádrž má plochu až 48,7 kilometru čtverečních a objem přibližně 306 milionů metrů krychlových. V nádrži se nachází ostrov Tajvan, který je největším Lipenským ostrovem, a několik menších ostrovů.

Nádrž slouží mimo jiného také k zadržování vody při povodních. Je jedinou českou nádrží, která při dostatečné rezervě dokáže dlouhodobě přijímat více vody, než vypouští. Zatěžkávací zkouškou prošla v srpnu roku 2002, kdy měla nádrž jen velmi malou rezervu a nedokázala vodu zadržet.

Lipno nad Vltavou a přilehlá vodní nádrž je významnou rekreační oblastí. V letních měsících je plocha vodní nádrže využívána k vodním sportům. Okolí nádrže je protkáno pěšími (modrá, zelená a žlutá) i cyklistickými trasami. Největším zimním lákadlem je bruslařská dráha na zamrzlé hladině Lipna. V zimě jsou dále využívány četné běžecké tratě dosahující celkové délky 42,5 kilometru a především svahy Kramolína a Slupečného vrchu, na kterých se nachází tři čtyřsedačkové lanovky obsluhující 7,5 kilometru sjezdových tratí.