Kašperské Hory

Již na přelomu 13. a 14. století byla v místě Kašperských Hor v blízkosti zlatonosného revíru založena rozsáhlá hornická osada. Původní osídlení bylo asi 1,5 kilometru od současného středu obce. Tehdy stála osada kolem hornického kostela sv. Mikuláše.
Za vlády Jana Lucemburského byly Kašperské Hory povýšena na horní město. Postupně získaly pečeť a znak. Roku 1345 bylo město za vojenskou pomoc osvobozeno od placení cla a mýta. Kolem poloviny 14. století ale již stálo současné jádro města. V letech 1356 – 1366 nechal Karel IV. zřídit obchodní stezku z Kašperských Hor do Passova. Zároveň si v blízkosti města postavil královský hrad, který nesl jeho jméno – Karlsberg. Hrad sloužil k ochraně zemské hranice, Zlaté stezky i dolů.
V 15. století bylo v okolí města v provozu necelých 40 dolů a mnoho štol.
Roku 1572 byl vylepšen městský znak a v roce 1584 získalo město titul královského města. Zároveň k městu patřily rozsáhlé pozemky včetně lesů.
Těžba zlata pomalu upadala. Po skončení třicetileté války byly doly opuštěny definitivně. Místí obyvatelstvo se poté začalo živit dřevařstvím, chovem dobytka, obchodem, papírenstvím a sklářstvím.
V 19. století byly Kašperské Hory sídlem úřadů a škol.
Po 2. světové válce bylo odsunuto německé obyvatelstvo a počet obyvatel města se rapidně snížil.
Kašperské Hory leží v nadmořské výšce 740 metrů. Město leží na jižním svahu nad Opoleneckým a Zlatým potokem a údolím Otavy. V dobách gotiky to bylo nejvýše položené město na našem území.
Ve městě najdeme několik památek. Nejcennější je gotický farní kostel sv. Markéty. Pochází ze druhé poloviny 14. století a nachází se na náměstí. Roku 1863 vyhořel a o dvacet let později, v roce 1883, byl přestavěn. Během přestavby byla postavena nová věž. V kostele se nachází gotické plastiky. Při vnější zdi kostela najdeme mlýnské kameny, které byly používány při rozemílání zlatonosné rudy.
Z roku 1330 pochází hřbitovní kostel sv. Mikuláše. V půdorysu je téměř schopný s kostelem sv. Markéty. Roku 1700 byl upravován. Další přestavby proběhly v roce 1776. V kostele se nachází dřevěný V. A. Groffem malovaný strop z roku 1700.
Dominantou náměstí je renesanční radnice postavená roku 1597. Jejím základem se staly dva starší domy. Později byla budova ozdobena třemi barokními štíty s vížkami a hodinami. Na pravém štítu se nachází městský erb a na levém orel s nápisem.
Ve městě se dále nachází hřbitovní kostel sv. Anny a pseudorománská poutní kaple Panny Marie Sněžné z let 1850 – 1867. Na náměstí se nachází kašna. Ačkoli město nikdy nebylo opevněno, mělo své brány. Ty však byly v 19. století zbořeny.