Litomyšl

Litomyšl vznikla na místě staršího obranného hradiště při Trstěnické stezce - významné obchodní cestě spojující Čechy a Moravu. Počátky města spadají do přelomu 10. a 11. století. O Litomyšli mluví poprvé Kosmova kronika česká. V zápisu z roku 981 se o ní zmiňuje jako o pomezním hradišti slavníkovského území.
Ve 12. století zde byl založen premonstrátský klášter a pod ním, v říční nivě, se rozrůstala osada. V roce 1259 obdržela osada městská privilegia od krále Přemysla Otakara II. Roku 1344 v Litomyšli vzniklo biskupství, což potvrzuje význam města. Ve 14. století došlo ve městě k rozsáhlé výstavbě na klášterním návrší i od ním. Vzniklo tak mnoho měšťanských domů.
Ve 20. letech 15. století zničila návrší husitská vojska a biskupství zaniklo. Později bylo město opraveno. V době, kdy město spravoval rod Kostků z Postupic, se město stalo důležitým sídlem Jednoty bratrské. Byla zde také založena jedna z nejstarších a nejvýznamnějších tiskáren. Po neúspěšném stavovském povstání roku 1547 páni z Postupic Litomyšl ztratili a Jednota bratrská musela město opustit. Panství získal roku 1567 jeden z nejmocnějších českých šlechticů - Vratislav z Pernštejna. Ten začal roku 1568 na místě zchátralého hradu stavět nový palác. Renesanční zámek byl dokončen roku 1581.
Snahy o rekatolizaci Litomyšle pokračují i za třicetileté války. Vratislavova vnučka Frebonie přivedla roku 1640 do města školský řád piaristů a nechala pro něj postavit kolej, školu a kostel. V první čtvrtině 18. století se piaristé dočkali nového chrámu, kostela Nalezení sv. Kříže, který byl postavený v letech 1714 - 1726, i školní budovy.
Barokní zámecké divadélko i zámecký amfiteátr v zámeckém parku nabízí rozmanitou nabídku koncertních představení. V zámeckém areálu, který byl roku 1999 zapsán do seznamu UNESCO, se nachází zámecký pivovar. Zde se roku 1824 narodil český národní skladatel Bedřich Smetana.
Panoramatu města dominuje věž gotického kostela Povýšení sv. Kříže z 2. poloviny 14. století. Na protáhlém náměstí, které patří k největším svého druhu v České republice, stojí radnice gotického původu, řada renesančních a barokních domů, z nichž mnohé mají podloubí a klenuté přízemní síně. Mezi nejvýznamnější a nejstarší patří "Dům U Rytířů" (č. p. 110) s pozoruhodným průčelím, který byl postavený ve 40. letech 16. století kameníkem Blažkem. Ve Váchalově ulici byla na fasádě domu č. p. 127. (vpravo) zrestaurována sgrafita s výjevy z Krvavého románu. V roce 1964 se historické jádro stalo městskou památkovou rezervací.