Staré Hamry

Obec Staré Hamry vznikla někdy po roce 1636 na pravém břehu řeky Ostravice. Z této doby je dochována první gruntovní kniha. V roce 1638 zde nechal hrabě Oppersdord postavit železmý hamr poháněný vodou. Zpracovával rudu, která se těžila v Malenovicích. Spolu s hamrem se začala rozvíjet i osada. Již roku 1664 se v Hamrech nacházelo 18 chalup, dům pro hamerníky, panský dům a 2 mlýny. Jelikož časem byly postaveny další hamry, začaly být původní označovány jako Staré. Tento nový název pak převzala i obec, která se rozkládala v okolí řeky Ostravice od jejího pramene až k dnešní Nové Vsi. Původní hamr zanikl již na konci 17. století.
Na počátku 19. století v obci stálo okolo 100 domů a žilo zde přes 550 obyvatel. Jejich početv šak velmi rychle vzrostl a již ve 40. letech 19. století zde žilo přes 1.800 obyvatel v téměř dvou stech domech. Roku 1856 byl v obci posteven kamenný kostel sv. Jindřicha, který se i novodobý neblahý osud obce dochoval dodnes. Jelikož povodí řeky Ostravice často trpělo záplavami, objevily se na konci 19. století první úvahy o výstavbě přehrady.
Na počátku 20. století vznikly první plány na výstavbu vodní nádrže. Do roku 1928 tvořila řeka Ostravice hranici mezi Moravou a Slezskem. V obci často pobýval básník Petr Bezruč, který zdejšímu kraji věnoval báseň Maryčka Magdonova. Na jeho památku nechal tělocvičný spolek Sokol v roce 1933 postavit pomník Maryčky Magdonové. Moravské Staré Hamry až do roku 1948 drželo olomoucké biskupství a obec se tak rozvíjela rychleji, než její slezská část. Dne 1. července 1951 došlo k novému správnímu rozdělení, při kterém byly utvořeny obce Ostravice a Staré Hamry. V letech 1952 – 1954 bylo rozhodnuto o výstavbě přehradní nádrže Vysoké Šance. Nádrž byla postavena v letech 1964 – 1969 a k jejímu definitivnímu dokončení došlo roku 1970. Kamenná hráz byla ukotvena až ve hloubce 70 metrů a má objem 1.340.000 metrů krychlových. Sypaná hráz je 342 metrů dlouhá a 65 metrů vysoká. Po napuštění vodou zmizela na dně nádrže velká část Starých Hamer včetně jeho centra. Zmizelo tak mnoho domů, obchodů a také železnice z Ostravice. Centrum obce se přemístilo k osadě Samčanka. Délka nádrže je 7,6 kilometru, hloubka až 62,5 metru a rozloha 333,5 hektaru. Roku 1990 se od obce odloužila obec Bílá. K obci Staré Hamry patří i několik osad, které jsou hojně navštěvované turisty. Patří mezi ně například Gruň, Janikula, Podgruň či Samčanka.