Mladá Boleslav

Mladá Boleslav byla původně hradištěm s podhradím, kde už ve 13. století byly týdenní trhy. Roku 1334 bylo vytvořeno vedle hradu na ostrohu poddanské městečko a založen kostel sv. Jana Křtitele. V husitské době se stalo město baštou. Roku 1468 se pány města stali Tovačovští z Cimburka, jejichž hejtman Jan Císař si postavil nákladný dům "Templ".
Po Tovačovských nastoupili roku 1513 Krajířové z Krajku. V roce 1528 bylo rozšířeno Staré město o Nové město, kde byl zřízen hřbitov. Mladá Boleslav proslula uměním knihtisku a zvonařstvím, které v 17. století rozvinul rod Pricqueyů. Hospodářská prosperita se objevila ve výstavbě radnice, děkanského kostela, ve vzhledu městských domů i zařízení. Za nového majitele Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic si město roku 1595 koupilo svobodu a roku 1600 se stalo královským.
Za třicetileté války město upadalo, strádalo pokutami, morem a vojenským pleněním. Roku 1631 a koncem 17. století vyhořelo a poté bylo zbarokizováno. Počátkem 18. století byl hrad proměněn v kasárny. V polovině 18. století se Mladá Boleslav stala krajským centrem a za Josefa II. významným školským střediskem. Počátkem 19. století nastoupil průmysl a vojenská zařízení. Roku 1848 byla zbořena poslední ze tří bran města - Pražská brána. Koncem 19. století se odehrál novodobý stavební rozvoj. Roku 1921 navrhl architekt F. Janda novou regulaci města, po roce 1923 začala významná stavební činnost.
Město je tvořeno ve směru od západu k východu trojhranným náměstím na jehož západním nároží se vypíná mohutný hrad, na severu bývalý Templ a na širším konci radnice a děkanský kostel.
Hrad (vpravo) byl původně románským hradištěm asi ze 12. století. Byl postaven na strmém ostrohu nad ohbím Jizery. Ve 2. čtvrtině 14. století byl přestavěn v gotický hrad, který byl stavebně obohacen a upraven po roce 1548 Tovačovskými z Cimburka. Po požáru roku 1555 byl přestavěn v renesanční zámek Krajíři z Krajku. Ve 2. čtvrtině 17. století byl pobořen, počátkem 18. století zde byly zřízeny kasárny.
Palác Templ se nachází v Krajířově ulici. Je to pozdně gotický městský palác. Byl vybudovaný v letech 1488 - 1493 Janem Císařem z Hliníku. Je obdélný, půdorysně odstupněný, jedno až dvoupatrový, vestavěný do sestupujícího hradebního okruhu severní strany Starého města. Je hladký s bočním renesančním sloupovým portálem, který je zkomolený.