Vidly

Vidly není město, městečko, ba ani vesnice. Je to pouze několik stavení, která najdete na křižovatce mezi Vrbnem pod Pradědem, Karlovou Studánkou a Videlským sedlem.
Vidly leží v nadmořské výšce 700 metrů nad mořem. Dlouhými výzkumy bylo potvrzeno, že se jedná o jednu z nejchladnějších lokalit. Zároveň jsou však Vidly považovány za jednu z ekologicky nejčistších lokalit. Jsou místem, kde se do Střední Opavy vlévá Sokolí, Česnekový a Videlský potok. Proti proudu Bílé Opavy lze po modré turistické značce dojít až k chatě Švýcárna. Tato modrá značka je však také jedinou turistickou značkou, která zdejší lokalitou prochází.
Turistům poslouží autobusová zastávka, parkoviště i ubytovací kapacity v ubytovacích zařízeních Adam a Smrčina.
V nadmořské výšce 790 metrů se nachází také štola, která je pozůstatkem po průzkumných ražbách v jihovýchodním svahu Osikového vrchu. Vstup do štoly má rozměry 80 x 70 centimetrů a vytéká u něj malý potůček vody, který po několika metrech zatéká do sutin. Vstupní otvor byl v roce 2000 zazděn a zůstal pouze otvor o rozměrech 50 x 60 centimetrů, který je zakrytý mříží. Celá vstupní chodba je až do vzdálenosti 25 metrů zatopená vodou. Voda dosahuje výšky asi 60 až 70 centimetrů. Dále se štola na několika místech větví a chodby zde dosahují celkové délky 170 metrů. Chodby jsou poměrně prostorné a mají rozměry asi 2 x 1,5 metru. Ekologickou čistotu zdejšího místa potvrzuje také výskyt netopýrů, kteří v různých částech chodeb štoly zimují. Pro vlet do štoly jim slouží právě zamřížovaný vstupní otvor.
Jedinou kulturní zajímavostí je kaplička zasvěcená sv. Hedvice. Najdeme jí ukrytou za výběžkem lesa přímo nad křižovatkou zmiňovaných silnic. V nedávných letech byla kaple sv. Hedviky opravena a byl také vylepšen přístup k ní.