Kostelec nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí bylo založeno kolem roku 1300 na pravidelném půdorysu kolem obdélného náměstí. Zbytky městských hradeb jsou patrné na jižním a částečně i severním svahu kolem města.
Na místě dnešního starého zámku dříve stávala středověká tvrz, která byla roku 1668 přestavěna, patrně zárubovským architektem, v rozlehlý raně barokní zámek. Ten byl pravděpodobně původně trojkřídlý dvoupatrový, průčelím obrácený do ulice. Z obou stran byl obklopen hospodářskými budovami. Roku 1777 byl zámek těžce poškozen požárem a zůstala jen dvě dvoupatrová křídla s mansardovou střechou. Poté byl přestavěn F. Kermerem. Východní křídlo bylo zbořeno zcela, bývalé střední křídlo bylo na východě zkráceno.
Nový zámek je empírový. Byl vystavěn v letech 1829 - 1835 J. Kochem pro hraběte Josefa Kinského.
Kostel sv. Anny v areálu hřbitova je raně barokní. Byl postaven v letech 1686 - 1691 za hraběte Karla Záruby z Hustiřan. Kostel je jednolodní, obdélný.
Kostel sv. Jiří byl v letech 1769 - 1773 postaven F. Kermerem z Hradce Králové na místě starého gotického kostela. V letech 1891 - 93 byl opraven. Tato pozdně barokní stavba má křížový půdorys.