Svatý Jan pod Skalou

Jedna z nejmalebnějších obcí Českého krasu s historickými památkami a oplývající mnoha přírodními krásami je Svatý Jan pod Skalou. Je situován do srdce národní přírodní rezervace Karlštejn.
Svou historii počítá od konce 9. století, kdy se zde podle legendy, v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou, usadil křesťanský mnich, poustevník Ivan. Později byl na tomto místě postaven benediktinský klášter, přesídlený sem po husitských válkách z Ostrova u Davle.
Od 16. století se Svatý Jan stává poutním místem. V roce 1661 byl postaven na místě starého kostela kostel nový, barokní, zasvěcený Narození sv. Jana Křtitele. Stavitelem byl Carlo Lurago. Vnitřek kostela se třemi oltáři je bohatě zdobenými obrazy, sochami a řezbami. Uprostřed je náhrobek s ostatky poustevníka Ivana. Z kostela je vchod do Ivanovy jeskyně, přestavěné v 17. století na skalní kostel Panny Marie. Zde je i krypta, kde byli pohřbíváni mniši zdejšího kláštera. Za kostelem je zvenčí přístupný pramen sv. Ivana s velmi dobrou vodou, která byla odedávna považována za léčivou.
V obci jsou dvě krásné kaple. Na skalním hřebenu pod svatojánskou Skálou stojí od roku 1714 kaple Povýšení sv. Kříže. Odsud je krásná vyhlídka na blízké okolí. U kostela stojí budovy bývalého kláštera, dokončené v roce 1730. Klášter byl zrušen v roce 1785 Josefem II.
Na místním hřbitově stojí druhá zdejší kaple sv. Maxmiliána. Byla postavena v roce 1847 jako hrobka rodiny Bergerů, majitelů zdejšího panství.
Celá obec prožívá v současnosti období značného rozkvětu. V poslední době zde byla zejména zásluhou Obecního úřadu a Svatojánské společnosti opravena řada nejvýznamnějších budov a pamětihodností. Ve zdejším kostele jsou pravidelně pořádány četné koncerty vážné a duchovní hudby. Nejvyšší pozornosti a návštěvnosti se těší zejména obnovené Svatojánské poutní slavnosti. Konají se každou poslední červnovou sobotu a neděli, po svátku sv. Jana Křtitele. Její tradice sahá až do 15. století.
Pro nebývalou snahu obyvatel a příznivců obce Svatý Jan pod Skalou byla obec vyhodnocena dvěma významnými tituly v celostátní soutěži Vesnice roku. V roce 1996 získala 1. místo ve středočeském regionu za Nejlepší kulturní a společenský život - tzv. Modrou stuhu. V roce 1999 celkově vyhrála jako nejlepší obec středočeského regionu a v celostátním hodnocení soutěže Vesnice roku získala neuvěřitelné 3. místo.
V obci vychází pravidelný informační měsíčník Svatojánek a obec významně přispívá i tzv. Svatojánskou stránkou do regionálního tisku. V bývalém benediktýnském klášteře je nyní zřízena Vyšší odborná škola pedagogická pro výchovu učitelů základních a mateřských škol.
V blízkosti se nachází zajímavý skanzen těžby vápence v nedalekém lomu Paraple provozovaný společností Barbora.