Třinec

Třinec vznikl pravděpodobně ve 2. polovině 13. století, ale první historická zmínka se v dokumentech objevuje až roku 1444.
Majetek spravovala dynastie Piastrovců, ale když roku 1653 smrtí Alžběty Lukrécie vymřel tento rod po meči i po přeslici, připadlo těšínské panství jako odumřelé léno králi Ferdinandu III. Habsburskému. Na téměř 250 let se panství stalo majetkem Habsburků, jejichž statky byly spravovány Těšínskou komorou.
V roce 1770 se podle urbáře rozkládal Třinec na 556 hektarech plochy a obyvatelé, kterých v Třinci žilo okolo 200, se zabývali pouze zemědělstvím. Roku 1766 se vdávala Marie Christina, dcera císařovny Marie Terezie. Císařovna při této příležitosti darovala panství svému novému zeti Albertu Saskému. Roku 1799 koupil Třinec arcikníže Albert.
Ještě na počátku 19. století byl Třinec pouze zemědělskou obcí. Záhy však byla objevena naleziště rudy a přítomnost dostatku dostupného dřeva a vody přiměla arcivévodu Karla Habsburského ke zprovoznění železárny. Byla postavena dřevouhelná vysoká pec, okolní obce zahájily těžbu železné rudy a v lesích se začalo vyrábět dřevěné uhlí. Třinecké železárny byly založeny roku 1839. Roku 1871 byla postavena Košicko-bohumínská dráha, která spojila Třinec s ložisky rudy na Slovensku. Do Třince mohlo být také dováženo kamenné uhlí z ostravsko-karvinských dolů. Díky železnici se také naskytly další možnosti odbytu železa.
Město se poměrně rychle rozrůstalo a po skončení 2. světové války byla zahájena výstavba bytů. v letech 1956 – 1977 bylo postaveno sídliště Lyžbice, které se díky občanské a kulturní vybavenosti stalo novým centrem města. V současnosti zde žije téměř polovina obyvatel Třince. Jako další bylo postaveno sídliště Sosna v katastru Dolní Líštné. V Horní Líštné byl postaven hraniční přechod do Polska.
Třinec se skládá z několika částí. Původním centrem je Staré Město, které je obklopené částmi Konská, Kanada, Osůvky, Dolní Líštná a Lyžbice. K městu dále náleží Kojkovice, Horní Líštná, Karpentná, Oldřichovice, Tyra, Guty a Nebory. V současné době zde žije téměř 39.000 obyvatel, z nichž asi polovina bydlí na sídlišti Lyžbice. Třinec leží na samém východě naší republiky v Moravskoslezském kraji a na území bývalého okresu Frýdek-Místek. Leží podél hranice s Polskem v bezprostřední blízkosti Českého Těšína. Centrem města neprochází významné silniční tahy, ale z jihozápadu je město obehnáno jednou z významnějších silnic. Třinec má však, na rozdíl od sítě silniční, hustou síť železnic. Středem města prochází hlavní železniční trať, zbylé vlečky leží převážně na území železáren. Ty zabírají velkou část města a rozkládají se podél železniční trati. Územím železáren dokonce protéká říčka Tyra a Olše. Přítomností železáren je značně ovlivněn chod města a Třinec tak získává svůj jedinečný ráz.
Jako pozoruhodnost lze zmínit obec Konská, která se původně nacházela v místě, kde se dnes rozprostírají železárny. Jejich výstavbou zanikla a v současné době se rozkládá více na jihozápad. Ač ryze průmyslové, může se město pochlubit také historickými, kulturními a přírodními památkami. Většina z nich se však nachází mimo město samotné. Významným turistickým cílem je hora Javorový, která leží nad Oldřichovicemi. Z této obce dokonce vede pod vrchol hory lanovka. Hřeben kopců je vhodný k pěší turistice i na běžky, svahy Javorového navíc v zimě nabízejí možnost sjezdového lyžování. Nejcennější historická památka se nachází v Gutech. Jedná se o dřevěný kostelík Božího těla, v jehož presbytáři lze najít portál s letopočtem 1563. Město samotné nabízí také možnost návštěvy muzea Třineckých železáren a města Třince.