Chabařovice

Chabařovice leží pod východním pohořím Krušných hor na soutoku Ždírnického a Podhorského potoka. Zdejší kraj byl osídlen již v 11. století. V místě dnešních Chabařovic byla již tehdy postavena osada. V písemnostech se však zmínky o osídlení objevují až mnohem později.
Poprvé se v písemných dokumentech objevuje zmínka o vsi Kagrnitz v roce 1352. Tehdy je uváděna na seznamu farních kostelů pražské arcidiecéze. V těch dobách byla obec poddanskou vsí panství Rýzmberg.
V 15. století se poprvé objevuje název Chabařovice. Počátkem 15. století proběhla v blízkosti obce bitva husitů se saskými vojsky.
Roku 1520 jsou již Chabařovice městečkem, které mělo dokonce právo vařit pivo a vyrábět slad. V září roku 1549 byly Chabařovice Ferdinandem I. prohlášena za město. Tehdy jim bylo uděleno právo používat městský znak a pečetit listiny zeleným voskem.
Roku 1606 byla postavena renesanční budova radnice, která vyjadřovala postavení města. Třicetiletá válka však slibný rozvoj města zastavila. Z roku 1694 pochází Mariánský sloup, který se nachází na náměstí. Koncem 17. století byl ve městě postaven barokní kostel Narození Panny Marie. Je ozdoben malbami Petra Brandla.
Roku 1774 bylo v okolí poprvé objeveno uhlí, které později přineslo město nemalé finanční prostředky.
Roku 1813 proběhla v nedalekém Chlumci napoleonská bitva, která i pro Chabařovice znamenala obrovské škody. Od roku 1830 se však město opět začalo rozvíjet. Roku 1882 proběhla v Chabařovicích vůbec první masová stávka na území naší republiky. Před 1. světovou válkou byla v Chabařovicích zřízena česká škola. Až do roku 1918 byly na Ústecku takové školy pouze dvě. Čechů tu však příliš mnoho nežilo. Za první republiky tvořili pouze 1/3 obyvatelstva.
Po 2. světové válce bylo rozhodnuto, že se v místech, kde leží Chabařovice, bude těžit uhlí. Okolní vsi pomalu mizely a místo nich zůstávaly v zemi díry. Minulost, přítomnost i budoucnost města Chabařovice byla také uzavřená. Podle plánů mělo město roku 1997 zmizet z mapy. Roku 1991 však vláda toto rozhodnutí zrušila.