Rokytnice nad Jizerou

Rokytnice nad Jizerou patří k těm místům Krkonoš, která byla osídlována již v polovině 16. století. První obyvatelé zde těžili dřevo, ale také měď, olovo a stříbro, jiní začali o něco později ruč-ně tkalcovat. Důležitá je i zdejší sklářská tradice, sklárny zde byly v pro-vozu již v 16. století. Pracovala zde i známá rodina sklářů – Schürerové. V 19. století bylo domácí tkalcování vytlačeno to-vární výrobou. Součástí Rokytnice nad Jizerou jsou osady Františkov, Studenov a Vilémov.
Pozdně barokní katolický kostel sv. Michala (nahoře) vznikl na místě původního dřevěného protestanského kostelíka, který byl postaven již v roce 1598. Roku 1752 vydal hrabě Ernst Qvido Harrach základní dekrety povolující stavbu kostela. Základní kámen ke stavbě kostela byl položen v roce 1753 dle projektu neznámého vídeňského architekta. Kostel byl dostavěn roku 1758, na věž byly vytaženy zvony a instalovány hodiny od neznámého pražského hodináře, který je sestrojil roku 1746. V roce 1759 byl na věž kostela posazen kříž a kostel byl slavnostně vysvěcen. V 80. letech 19. století byla provedena celková rekonstrukce kostela. Byla opravena střecha, vybudováno nové schodiště, dřevěná okna byla nahrazena kovovými. Bylo také postaveno nové schodiště před hlavním vchodem a provedena celková restaurace interiéru kostela. Celkové náklady na rekonstrukci kostela činily 23.000 zlatých. Poslední úpravy kostela byly provedeny v roce 1996, byla opravena střecha a restaurovány vnitřní malby v celkové hodnotě 300.000,- Kč. Poté byl kostel znovu vysvěcen.
V Rokytnici se nachází čtyři kapličky. Na obrázku vpravo uprostřed je jedna z nich. Na jejím místě byla roku 1724 postavena dřevěná kaplička. Ta byla v roce 1768 zbourána a na jejím místě postavena současná, zděná kaple. Místo, kde kaple stojí, se nazývá Kostelní kopec. Zdejší místo bylo vybráno pro stavbu kostela, který měl být součástí náměstí v Rokytnici nad Jizerou. Tyto plány se neuskutečnily a náměstí vzniklo v Dolní Rokytnici nad Jizerou.
Základní kámen ke stavbě radnice (dole) byl položen 12. 4. 1902 na základě projektu firmy Holman a Krause z Vrchlabí. Stavbu prováděla stavební firma Josefa Hájka z Rokytnice nad Jizerou při celkovém rozpočtu stavby 159.000 korun. 4. 10. 1902 byla posazena střecha na věž vysokou 37 metrů. V dalším roce byla provedena regulace a zakrytí potoka. Radnice byla slavnostně otevřena 27. 9. 1903. V hlavní budově se nacházely místnosti pro obecní knihovnu, spořitelnu a byt pro pracovníka spořitelny. Ve sklepních prostorách se mimo jiné nacházely tři vězeňské cely. V roce 1971 byla provedena rekonstrukce obřadní síně a byl zavěšen nový lustr zhotovený v harrachovských sklárnách panem V. Jiroušem z Rokytnice. V roce 1973 začala rekonstrukce radnice, při níž byla vyměněna střecha, opravena omítka a byla provedena nová elektroinstalace.
Huťský vodopád byl v minulosti vyhledávaným výletním místem. Byla zde restaurace, kde se každou neděli pořádaly tancovačky. V huťském vodopádu padá voda z výšky 20 m a vodopád je napájen Huťským potokem, který pramení pod chatou Dvoračky. Název potoka Huťský, vznikl na základě vzniku první sklářské huti v Krkonoších.
Z Rokytnice nad Jizerou jsou hory vždy v dosahu – pramen Labe, Huťský, Pančavský, Labský i Mumlavský vodopád, hřebeny hor s boudami, které by mohly vyprávět a mnohé další.