Valašské Meziříčí

První písemná zpráva o Meziříčí je z roku 1297.
V listině, kterou roku 1377 udělil Oldřich Kortelangen Meziříčí právo na odúmrť, již je Meziříčí nazýváno městem. Od roku 1396 byl majitelem města Lacek z Kravař.
Lacek z Kravař byl majitelem Meziříčí až do roku 1416. V roce 1446 byl městu povolen sklad soli. Roku 1498 bylo městu uděleno právo vybírat mýto.
V roce 1502 získalo Meziříčí městský les. O dva roky později koupili město páni z Kunštátu a v okolí založili rybníky. V roce 1538 tehdejší majitel Jan z Pernštejna zahájil stavbu městských hradeb a renesanční zámecké budovy. O deset let později panství prodal Vilémovi staršímu z Žerotína. Žerotínové také stavbu zámku dokončili. Na konci 16. století byl postaven renesanční hřbitovní kostel Svaté Trojice. Snad ze 16. století pochází také kostel Sv. Jakuba Většího.
Roku 1607 vypukl ve městě velký požár, při kterém shořelo asi 80 domů, kostel i radnice. Další katastrofa přišla krátce poté v podobě moru, při kterém zemřelo asi 2.000 obyvatel. Během třicetileté války Meziříčí velmi trpělo, bylo několikrát zničeno procházejícími vojsky a pustlo. Naposledy bylo vypáleno Švédy roku 1648. Po skončení války mělo Meziříčí jen polovinu obyvatel. Roku 1673 propustil Bernard F. ze Žerotína město z poddanství. V roce 1677 byla na náměstí postavena budova radnice.
Na počátku 18. století bylo město přejmenováno na Valašské Meziříčí. Ve 20. letech 18. století proběhla přestavba zámku. V Krásně byla roku 1730 postavena barokní správní budova. Roku 1742 město vypálili Prusové. V polovině 18. století byla opět přestavěna budova zámku. Budova byla zvýšena o jedno patro, byla přistavěna boční křídla a nádvoří bylo doplněno o arkády. Zámek tak získal svou současnou barokní podobu. V 18. století byla také ke kostelu Svaté Trojice přistavěna dřevěná loď s ochozem.
Až do roku 1815 sídlili ve zdejším zámku Žerotínové, proto se mu začalo později říkat zámek Žerotínů. Po nich ho vlastnili Kinští. V 19. století se ve městě nacházel vrchnostenský dvůr, mlýn, palírna, pila a soukenická valcha. Od roku 1850 bylo město sídlem okresního hejtmanství, byl zde berní úřad a četnická stanice. V roce 1851 byl kostel Nanebevzetí Panny Marie obohacen o renesanční věž, která se okamžitě stala dominantou města. Roku 1854 odkoupil od Kinských zámeckou budovu rakouský stát a o rok později zde byla zřízena ženská věznice. V témže roce byla barokní správní budova v Krásně přebudována na empírový zámek Kinských. Vznikly také sklárny, roku 1859 textilní manufaktura a v roce 1864 tělocvičná jednota Sokol. Roku 1865 bylo centrum Valašského Meziříčí zničeno požárem, který zapříčinil, že v roce 1872 byl založen hasičský spolek. Roku 1883 získalo město první železniční spojení. Krásno se stalo centrem průmyslu a Valašské Meziříčí centrem kultury a vzdělanosti.
Roku 1905 vznikla Dadákova pražírna kávy. O tři roky později byl postaven podle návrhu architekta Leoše Kaldy evangelický kostel. Ve městě byly zakládány různé řemeslné školy a vznikaly četné řemeslné firmy. Roku 1923 bylo k Valašskému Meziříčí připojeno městečko Krásno. Z města se tak stalo jakési dvojměstí. V roce 1928 byla postavena hvězdárna a roku 1937 podnik Mikrofona, pozdější Tesla. Za 2. světové války sloužil zámek Žerotínů jako vojenský lazaret. Po válce byla roku 1948 postavena nová hvězdárna a dále vznikaly další školy. V téže době se do zámku Kinskcýh přsmístilo Valašskomeziříčské muzeum. Roku 1953 se k městu připojila ves Krhová. Dne 9. března 1954 se ve městě objevila epidemie Tyfu, které padlo za oběť přes 20 obyvatel města. V roce 1972 bylo založeno Kulturní střediško a roku 1974 byla zahájena rekonstrukce zámku Kinských. O dva roky později se město rozrostlo o obce Bynina, Hrachovec, Choryně, Juřinka, Lhota a Poličná. Jako poslední se k městu připojila roku 1980 ves Podlesí. V roce 1988 byl zámek Kinskcých zpřístupněn veřejnosti. Dne 10. září 1992 bylo jádro města vyhlášeno Městskou památkovou rezervací. Roku 1995 proběhla výstavba nové radnice.
Nejzajímavější stavbou města je zámek Žerotínů, který patří k největším v dalekém okolí. Druhý je zámek Kinských, který město získalo spojením s městečkem Krásno. Dnes v něm sídlí Muzeum regionu Valašsko. V kostele Svaté Trojice se nachází lapidárium, ve kterém jsou soustředěny četné plastiky, převážně náhrobky. Dalšími církevními památkami je kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož věž tvoří dominantu města, kostel Sv. Jakuba Většího nebo evangelický kostel. Historicky cenný je také dům u Apoštolů, který pochází z konce 16. století a také budova radnice v Meziříčí i Krásně.