Srní

Obec Srní byla založena počátkem 18. století. Tehdy byla se dřevaři sepsána smlouva o odprodeji pozemků. V okolí se zdržovalo mnoho srnčí zvěře, obec byla proto pojmenována Srní. Roku 1788 byl postaven v obci malý dřevěný kostelík.
V letech 1804 – 1805 byl postaven kostel Nejsvětější Trojice. Je to dodnes nejvýznamnější stavební památka v obci. Stěny kostela jsou částečně pokryty šindelem. Časem se Srní stalo rozsáhlou farní obcí.
V obci se dochovaly horské roubené chalupy. Jsou postavené na kamenné podezdívce a stěny mají chráněné šindelem. Chalupy č. p. 46, 47 a 51 představují typickou šumavskou architekturu.
Nachází se zde také dochovaná Klostermannova chalupa z přelomu 18. a 19. století. Spisovatel Karel Klostermann zde často pobýval u příbuzných a svou láskou k Šumavě byl dalece znám. Okolí Srní se stalo dějištěm některých jeho povídek a románů.
Okolí Srní zaujalo i filmaře. Byla zde natočena trilogie Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem.
V blízkosti Srní se nachází Vchynicko-tetovský plavební kanál. Je to nejenom technicky významné dílo, ale také zařízení, které otevřelo pro lesní hospodářství stovky hektarů Šumavských lesů. Kanál byl postaven v letech 1799 – 1801 Josefem Rosenauerem. Jeho délka je 14,4 kilometru a výškový rozdíl 190 metrů. Koryto je místy široké až 5 metrů a zčásti je vyzděné. Tato spojnice Vydry a Křemelné obcházela nesplavný úsek Vydry pod Antýglem. Začátek kanálu je na Vydře pod bývalým Tetovem. Velmi důležitý byl kanál po lesní kalamitě koncem 18. století, kdy bylo nutné vyčistit les od tisíců padlých stromů. Ještě počátkem 20. století sloužil kanál svému účelu. Dodnes se na několika místech dochovaly původní klenuté kamenné mosty a na mnoha místech zbytky vyzděného koryta.