Blansko

Okresní město Blansko leží v severní části jihomoravského kraje v nadmořské výšce 275 m, na rozhraní Drahanské a Českomoravské vrchoviny, asi 30 km severně od Brna.
První písemná zmínka o Blansku pochází z roku 1141, kdy se vyskytuje v jedné z listin olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka jako součást olomouckého léna. Od konce 13. století máme zprávy o tzv. Novém Blansku, osadě, která vznikla na pravém břehu Svitavy, na opačném, než Blansko původní. Obě části se správně a ekonomicky vyvíjely samostatně až do roku 1526. V roce 1580 bylo Blansko povýšeno na městys. Koncem 16. století připadlo rodu Žalkovských ze Žalkovic, jehož jeden člen nechal roku 1604 přestavět gotickou pevnost na renesanční zámek. Od konce 17. století vlastnil blanenské panství slezský rod hrabat Gellhornů, který zde také založil roku 1698 železářskou velkovýrobu. V této tradici pokračoval rod Salm-Reifferscheidt, který získal roku 1766 panství koupí. První polovina 19. století patřila rozkvětu blanenského železářství a výrobě umělecké litiny. Salmům, kteří prodali roku 1896 železárny pražské firmě Breitfeld-Daněk, patřilo blanenské panství až do roku 1945. Významným datem pak bylo povýšení Blanska na město dekretem císaře Františka Josefa I. v roce 1905.
Blanenský zámek najdeme v samém středu města v parku zdobeném litinovými sochami převážně antických námětů. Stojí na místě původního manského dvora, o němž máme první zmínky ze 14. století. Nad branou zámku je možno vidět dva znaky z roku 1593. Po levé straně erb rytířů Žalkovských ze Žalkovic a na straně pravé erb rytířů ze Slavíkovic. Zámek byl v roce 1645 poškozen Švédy a v roce 1695 opatřen věží. Další oprava probíhala již za vlastnictví Salmů v 19. století. V současnosti slouží jako muzeum.
Zajímavým je kostel sv. Martina založený a olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem vysvěcený v první polovině 12. století. Z gotického období se zachovala portálová část. Svou barokní podobu získal v letech 1672 - 1691. V letech 1707 - 1708 byl renovován, pořízena nová věž, oratorium a kůr. Stavba byla financována vdovou po majiteli blanenského panství Arnoštu Gellhornovi Zuzanou Orlíkovou z Laziska a jejími syny. Kostel byl rozšířen a obnoven v roce 1889. Pozornost zaslouží zejména křížová cesta z konce 19. století a kopie korpusu Ukřižovaného od Myslbeka.
Zvláštností je dřevěný kostelík z poloviny 17. století. Do Blanska byl přenesen v roce 1934 z Podkarpatské Rusi.