Harrachov

Původní ves Dörfl byla založena v 17. století nedaleko Seifenbachu – tzv. Sejfský, nyní Ryzí potok. Začátkem 18. století byla přejmenována po majitelích na Harrachsdorf, později Harrachov.
Osada Rýžoviště proslula těžbou rud. Rýžoviště patří k nejstarším krkonošským osadám, které vznikly v době předhusitské, kdy se v Krkonoších začalo dolovat. V minulosti byla založena štola v tzv. Kamenné stěně na začátku Mumlavského dolu. Byla tam objevena žíla s obsahem barytu s fluoritem a galenitem. V nedávné době jedno z nejvíce těžených ložisek fluoritu na území České republiky a jediné těžené ložisko rud v této oblasti. V první polovině 17. století byla v Rýžovišti založena sklářská huť – asi roku 1630. Od roku 1754 patřila pravděpodobně hraběcímu rodu Harrachů. Zanikla pravděpodobně roku 1711. Na místě původní dřevěné kaple z roku 1730 byl v roce 1788 postaven dřevěný kostel sv. Václava.
V letech 1822 – 1828 byl postaven zděný empírový kostel s částečně skleněným oltářem z roku 1864 a velkým lustrem z roku 1828. V roce 1865 byla postavena textilní továrna Seifenbašská tkalcovna, z níž bylo roku 1947 vybudováno tělovýchovné středisko, dnes Sporthotel.
Po 2. světové válce byly k Harrachovu připojeny osady Nový svět a Rýžoviště, v roce 1959 též Mýtiny, samoty na polském území, výměnou za stejně velké území u Kacířské skály. Harrachov pak dostal železniční spojení přes Kořenov s Tanvaldem. V minulosti byla tato železnice důležitým spojem mezi Českou republikou a Polskem a během 2. světové války i důležitou trasou do Berlína. V současné době je tato trať díky celkovému úpadku železniční dopravy využívána převážně pro turistické účely a pro osobní dopravu do Harrachova. Tato jedna z málo provozovaných ozubnicových drah nabízí krásnou vyhlídkovou jízdu romantickou krajinou Jizerských hor a Krkonoš, s množstvím tunelů a viaduktů. Byla vyhlášena národní technickou památkou.
Přímo v objektu harrachovské sklárny je historická brusírna skla a malý pivovar. Vedle sklárny je kaple sv. Alžběty se skleněným zvonkem. Ve zdejší sklárně jej odlil roku 1916 Julius Klinger. Zvonek je 50 cm vysoký a váží 10 kg. Od roku 1973 je Harrachov město a ve znaku má erb hrabat z Harrachu – tři pštrosí pera. Roku 1992 byla ukončena těžba rud v Rýžovišti.
Na okolních svazích bývá rušno především v zimě, kdy jsou v provozu lyžařské vleky a sjezdovky. Můstek pro lety na lyžích byl vybudován v letech 1978 – 1979 jako šestý a poslední na světě. Stojí zde dva můstky s kritickými body 120 m a 180 m. Na harrachovském mamutím můstku se létalo už sedmkrát. V roce 1980 na něm byly uspořádány první mezinárodní závody v letech na lyžích v naší republice. Hranice 200 m padla při závodech v roce 1996. Rekord můstku je 204 m. Z tribuny je krásný pohled nejen na skokanský areál, ale i na Harrachov.