Holice

Holice je malé město ležící v Pardubickém kraji v okrese Pardubice. Rozprostírá se v nadmořské výšce 245 metrů na ploše 16,69 kilometru čtverečních. Má asi 6.400 obyvatel.

První písemná zpráva o městě pochází z roku 1336, kdy byly Holice součástí Chvojnovského panství, které patřilo králi Janu Lucemburskému. Roku 1350 je v písemnostech poprvé zmiňován holický kostel sv. Martina.

V 15. století jsou Holice nazývány městečkem a prokazatelně se zde nacházela i radnice, tehdy ještě dřevěná. U kostela sv. Martina stála dřevěná fara.

V 16. století Holice vlastnil rod Pernštejnů. Zřejmě v roce 1734 byla postavena kamenná fara. V letech 1736 – 1739 byl podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera postaven Tomášem Haffeneckem barokní kamenný kostel sv. Martina. Z roku 1739 pochází socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí v Podhrázi.

V roce 1803 byl na náměstí umístěn kamenný kříž. Roku 1811 byla ve Starých Holicích postavena kamenný kříž se zahrádkou. Od roku 1824 mělo město kamennou radnici, která se stala významnou dominantou náměstí. Roku 1845 byla ve Smetanově ulici postavena kaplička sv. Josefa, v roce 1855 v Komenského ulici kaplička sv. Jana Nepomuckého a roku 1857 na hřbitově kaple Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1888 byla na náměstí hloubena studna, ale ačkoli bylo údajně dosaženo hloubky 299,5 metru, voda se ve studni neudržela. Na místě studny pak byla zřízena kašna. V roce 1899 byl zahájen provoz na železniční trati z Borohrádku do Heřmanova Městce, která vedla přes Holice.

Roku 1908 byla uvedena do provozu první autobusová linka v Čechách, díky které získalo město spojení s Pardubicemi. Roku 1913 byla postavena sokolovna a byl založen židovský hřbitov. V roce 1923 byla na Koudelce postavena kaple Panny Marie. Roku 1931 byly Holice prohlášeny za město. Konec 2. světové války přinesl ozbrojené povstání obyvatel města proti nacistickým okupantům. Při bojích v květnu 1945 bylo město bombardováno a zcela zničena byla i radnice. Zemřelo na 60 lidí. Roku 1949 byl na památku válečných událostí a hrdinství zdejších obyvatel Josefem Malejovským postaven na hřbitově památník. Z téhož roku pochází socha zdejšího rodáka a významného cestovatele doktora Emila Holuba od sochaře Jindřich Soukupa a model zničené radnice od Jaroslava Horáka. V roce 1962 byl postaven kulturní dům a roku 1964 vznikl památník Dr. Emila Holuba, do kterého byly umístěny exponáty z jeho cest po Africe. V 80. letech 20. století byl kostel sv. Martina zrekonstruován. Roku 1988 bylo v sokolském parku na památku obětí války postaveno Josefem Malejovským postaveno sousoší.

V prosinci 2008 byl dokončen automobilový obchvat města.

Nejstaršími a nejvýznamnějšími stavbami Holic zřejmě jsou kamenná fara z roku 1734, kostel sv. Martina z let 1736 – 1739 a socha sv. Jana Nepomuckého v Podhrázi z roku 1739.

Významnou památkou je také kamenný kříž na náměstí z roku 1803, kamenný kříž se zahrádkou ve Starých Holicích z roku 1811, kaplička sv. Josefa ve Smetanově ulici z roku 1845, kaplička sv. Jana Nepomuckého v Komenského ulici z roku 1855, hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1857 nebo kašna na náměstí vybudovaná po neúspěšném hloubení studny.

Z památek 20. století jmenujme například židovský hřbitov z roku 1914 se 22 dochovanými náhrobky z let 1914 – 1937, kapli Panny Marie postavenou roku 1923 na Koudelce, památník 2. světové války a sochu Dr. Emila Holuba z roku 1949 a sousoší postavené roku 1988 na památku obětí 2. světové války.