Jičín

Město Jičín leží asi 100 km severovýchodně od Prahy na hlavní cestě z Prahy do Krkonoš. Slovanská hradiště v Prachovských skalách a Češově ukazují na osídlení už v 6. století. Po roce 1250 byla jičínská kotlina opevněna hrady Bradou a Velíšem. Jičín byl založen v letech 1297 - 1304 a byla přenesena městská práva ze Starého Jičína na nově vymezené místo. V letech 1304 - 1314 byl Jičín královským městem.
Kolem roku 1390 se začal stavět kostel sv. Jakuba Většího. Po roce 1540 byla zahájena zděná pozdně gotická výstavba města. V letech 1550 - 1578 bylo stavěno nové opevnění města se třemi branami - Valdickou, Holínskou a Pražskou. Za Albrechta z Valdštejna, po roce 1580, začala renesanční výstavba města. V této době zaznamenalo město největší rozkvět. Jičín měl být přeměněn na hlavní město Valdštejnova panství, ale plány zhatila jeho smrt. V roce 1589 vypukl v Jičíně velký požár.
Roku 1608 byla započata stavba renesančního zámku, který však byl roku 1620 zničen výbuchem. O pět let později byla zahájena stavba knížecího zámku. V letech 1635 - 1648 město trpělo vpády švédských vojsk a roku 1681 město zasáhl další velký požár.
Jičín utrpěl také vpádem pruských vojsk roku 1745. Roku 1767 vypukl ve městě další velký požár. Jičín byl po tomto požáru klasicistně přestavěn. Od roku 1816 se začaly bořit hradby a městské brány. Po roce 1840 se započala pozdně empírová přestavba města.
Jičín ve své historii často měnil majitele, byl zastavován i prodáván. Jeho majiteli byli například Lucemburkové, páni z Vartemberka, Valdštejnové, Smiřičtí a mnozí další.
Roku 1956 bylo historické město prohlášeno městskou památkovou rezervací. Před rokem 1991 bylo město poškozeno necitlivými stavebními zásahy, například u domů byly zničeny původní fasády.
Město se může pochlubit náměstím obdélného půdorysu s podloubím po celém obvodu a s korunovační kašnou a fontánou uprostřed. Lodžie v nedalekém Libosadu je evropsky unikátní stavbou sally tereny, nyní bohužel ve špatném stavu. Symbolem Jičína je věžová brána s typickou střechou, zvaná též Valdická brána. Je to jediná zachovaná z původně čtyř bran, které stály v hradbách. Ve městě je kostel Sv. Jakuba Většího s iluzívní malovanou kupolí, který spolu se zámkem nese stopy působení italských architektů. Dále zde najdeme gotický kostel Sv. Ignáce z Loyoly a hřbitovní kostel P. Marie de Sale.
Symbolem Jičína se stal loupežník Rumcajs se ženou Mankou a synkem Cipískem. Tyto postavy byly stvořeny výtvarníkem Radkem Pilařem na námět spisovatele-pohádkáře Václava Čtvrtka, jičínského rodáka. Les Řáholec, což bylo Rumcajsovo bydliště, samozřejmě existuje, avšak o jeho pravé poloze se toho ví málo. Oficiálně se tak jmenuje polesí kdesi u Hlásné Lhoty.