Ramzová

Osada Ramzová je v písemných pramenech poprvé zmiňována roku 1786, kdy sem státní správa usadila první trvalé osadníky. Podle jména jednoho s úředníků státní správy Ramse byla osada pojmenována. Od samého počátku sdílela osada své osudy s obcí Horní Lipovou, ke které byla přičleněna. Roku 1791 byly další volné parcely rozděleny mezi dalších 23 nových zájemců. Tito osadníci byli osvobozeni od roboty. Touto dobou zde již stály dva mlýny.
V údolí Vražedného potoka, v takzvané Mordové rokli, nedaleko Ramzové byla biskupem Hohenlohem – Bartensteinem založena sklárna. Biskup ji v roce 1804 pronajal na 36 let skláři Josefu Kaplánkovi. Roku 1805 zde žilo již 111 obyvatel. V roce 1811 byla založena škola a počet obyvatel pozvolna rostl. Zdejší obyvatelé se věnovali zpracování dřeva, zemědělství a přadláctví. Ve 40. letech již ve zdejší sklárně pracovalo šest pecí. Roku 1844 postihl celé jesenicko takzvaný bramborový mor, který přinesl do kraje bídu a hlad. Obyvatelům bylo nabídnuto založení přadlácké školy, kde by se naučili novým metodám práce. Ti to ale odmítli.
Po vzniku Československa zde žilo 180 obyvatel, z nichž pravděpodobně pouze 8 bylo české národnosti. V roce 1960 byla sloučena Dolní a Horní Lipová v městečko Lipová – lázně. Ramzová se oddělila od Horní Lipové a byla přičleněna k nedaleké Ostružné.
Ramzová má pouze jednu kulturní památku, kterou je kaple sv. Rocha. Byla postavena v 19. století z cihel a kamene, byla zaklenuta valenou klenbou, opatřena sedlovou střechou a jehlanovou věžičkou. V kapličce se nachází oltář s obrazem patrona sv. Rocha a také soška Srdce Pána Ježíše a Panny Marie s děťátkem.
Obec leží v nadmořské výšce 760 metrů. Nachází se zde nejvýše položená železniční rychlíková zastávka. Obec leží na silnice mezi Šumperkem a Jeseníkem. Při této silnici se nachází centrální parkoviště náležící ke známému a oblíbenému lyžařskému areálu. Přímo v Ramzové byla roku 1972 zahájena stavba dvouúsekové sedačkové lanovky na vrch Černava a odtud dále na Šerák. Lanovka byla do provozu uvedena až v roce 1976. Dolní stanice této jednosedačkové lanovky začínala v nadmořské výšce 782 metrů a po 1.347 metrech končila ve výšce 1.058 metrů. Technologie lanovky byla zastaralá již v době výstavby, přesto byla stejná jednosedačková lanovka postavena ještě ve druhém úseku z Čerňavy na Šerák. Její stavba byla zahájena roku 1978 a dokončena až v roce 1981. Lanovka je dlouhá 1.852 metrů. Její dolní stanice je umístěna na Čerňavě ve výšce 1.058 metrů a končí na Šeráku ve výšce 1.332 metrů. Tyto dvě lanovky však i přes své stáří položily základ kvalitnímu lyžařskému areálu. Roku 1987 byla provedena rekonstrukce dolního úseku lanovky a roku 1996 byla zahájena náhrada novou lanovkou. Tato dvousedačková lanovka byla přivezena z italských Dolomit. Do provozu byla uvedena roku 2002. Kromě dvou lanovek nabízí středisko také 4 vleky, 2 černé, 3 červené a 2 modré sjezdovky v celkové délce 8,6 kilometru a noční lyžování.
V létě je Ramzová významným východiskem turistů na túry do Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. Na hřebeny jim i v letní sezóně usnadňují přístup lanovky.