Trutnov

Počátky Trutnova jsou spjaty s řekou Úpou, jejímž údolím vedly důležité cesty. S městem je spojena pověst, která klade založení města již do 11. století. Tehdy prý v hlubokých lesích v okolí dnešního Trutnova hledal bájný rytíř Trut vhodné místo pro založení města, až narazil v rokli na strašlivého draka, kterého po vítězném boji zabil. Urputný zápas Truta zachytil na jedné ze svých 16 lunet Mikoláš Aleš. Drak se stal rovněž součástí městského znaku.
Předchůdcem Trutnova, jehož vznik je písemně doložen k roku 1260, byla slovanská osada Úpa, přejmenovaná koncem 13. století kolonisty ze Slezska na Trutnov.
Od roku 1392 byl Trutnov královským věnným městem. Roku 1421 byl dobyt husity a za třicetileté války dvakrát vypálen Švédy.
Renesanční období připomíná dům č. p. 38 ve Slezské ulici a starobylá radnice, která se až do požáru v roce 1583 nacházela uprostřed rynku. Její sgrafitová výzdoba z roku 1591 byla dílem italského mistra Valmadiho.
Barokní sloup Nejsvětější Trojice pochází z roku 1704. Z dílny bratří Pacáků je barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1728, které se nachází naproti poště, stejně jako plastika Svaté rodiny z roku 1730. Ta je umístěna mezi barokním kostelem Narození Panny Marie z roku 1782 a bývalým hradem. V roce 1755 zde bylo potlačeno nevolnické povstání.
Bývalý hrad byl v polovině 19. století přestavěn na školu. Po posledním katastrofálním požáru v roce 1861, kdy vyhořelo 281 domů vnitřního města, byla zahájena výstavba v novogotickém slohu. Významnou událostí, která poznamenala Trutnov, se stala jedna z bitev prusko-rakouské války. Odehrála se 27. června 1866 na úbočí Janského vrchu a na návrší Šibeníku. Tam byl na paměť této bitvy a především jejího vítěze, generála Gablenze, roku 1868 vztyčen monumentální dvacetimetrový pomník. V dlažbě jihozápadního cípu náměstí se nachází pamětní deska, která připomíná události prusko-rakouské války. K památným místům náměstí patří i Krakonošova kašna z roku 1892.
Historický střed města, obklopeného ještě v polovině 19. století hradbami, tvoří náměstí. Jeho domy s podloubím mají většinou rysy pozdního baroka, empíru a klasicismu. V 80. letech 20. století byla při rekonstrukci domů na náměstí obnovena také starobylá radnice. V bývalém hradu se v současnosti nachází Muzeum Podkrkonoší. V něm upoutá návštěvníky především expozice bitvy u Trutnova a také unikátní sbírku reliéfně zdobených včelích úlů z 18. století.
Trutnov je nazýván branou Krkonoš. Toto okresní město má 33.000 obyvatel a rozvinutou textilní, strojírenskou, energetickou a kožešnickou výrobou. Nachází se v nadmořské výšce 427 metrů. Má poměrně drsné podhorské klima s průměrnou celoroční teplotou 6,8 °C.
Významnou součástí Trutnova je Horní Staré Město s rozvinutou textilní výrobou. K památným místům Poříčí, které je průmyslovým předměstím Trutnova, patří vojenský hřbitůvek z války v roce 1866.