Potůčky

Přímo na státní hranici s Německem se na zalesněných svazích Krušných hor nachází obec Potůčky. Svůj název získala díky četným potůčkům, které protkávají celé okolí. Nadmořská výška obce se pohybuje mezi 695 a 1.043 metry, přičemž nejnižší bod se nachází v údolí potoku Černá a nejvyšší na Blatenském vrchu.
V 15. a 16. století patřila celá oblast střídavě České koruně a Sasku. Již od 1. poloviny 16. století se v oblasti těžily rudy, především cín, stříbro a železo. Tehdy se zde objevili první osídlenci – sasští horníci. V okolí vzniky doly, tavírny a úpravny rud. Osada se začala pomalu rozrůstat, stále však zůstávala bez jména.
Po roce 1620 protestanti přímo na hranici založili slavné horní město Johanngeorgenstadt. Obec Potůčky byla založena až v roce 1654 při Černém a Hraničním potoku. Z tohoto roku pochází první písemná zpráva o obci.
Roku 1723 se obec dočkala svého pojmenování. Kronikář ze sousedního JOhanngeorgenstadtu zdejší obec pojmenoval Breitenbach.
V roce 1850 byl založen při poštovní silnici z Johanngeorgenstadtu do Karlových varů památný hostinec Dreckschänke. Roku 1899 byly uvedena do provozu železnice z Karlových Varů. Přinesla Potůčkům nové, do té doby nevídané možnosti.
Roku 1911 byl dokončen kostel Navštívení Panny Marie, který tvoří dominantu obce. Teprve po 2. světové válce se obec dočkala svého současného, českého názvu Potůčky. Po roce 1989 byl pro pěší otevřen hraniční přechod Potůčky – Johanngeorgenstadt. Z Potůčků se stalo poměrně významné turistické středisko. Turisté sem přijíždějí především za běžeckým lyžováním, začátečníci se zde učí také na mírné sjezdovce, v létě navštěvují kraj turisté a cyklisté. V obci se nachází také krytý bazén, tenisové kurty a další sportovní atrakce.
V obci jsou evidovány 2 části obce, ale žádná ulice. Při posledním sčítání bydlelo v Potůčkách 437 obyvatel.