Čerčany

Archeologické nálezy pocházející z počátku 20. století prozrazují slovanské osídlení obce a jejího okolí. V roce 1910 byly při výstavbě hostince nalezeny dva žárové hroby asi z roku 500 n. l. Písemný doklad však chybí. První písemná zmínka o Čerčanech pochází z roku 1356. Tehdy „Černčany“ získal koupí od Arnošta z Poříčí pan Ondřej z Dubé, pán na Zlenicích a nejvyšší zemský sudí u dvora krále Václava IV.
Historický význam má také Vysoká Lhota, která je dnes součástí obce Čerčany jako osada. Byla místem prastarého osídlení, pravděpodobně ještě z doby keltské. Dnešní Zámeček (či dříve Statek) je chráněnou památkou. Budova zámečku byla poprvé zapsána za Karla IV. roku 1358. Od poloviny 16. století zde až do 18. století žil rod Lhotáků. V 18. století usedlost koupil Karel David, který byl později odsouzen císařovnou Marií Terezií za zradu k trestu smrti. V roce 1750 koupil statek od Marie Terezie tehdejší majitel Konopiště hrabě Vrtba. Celou usedlost upravil a přesta-věl. Další historie budovy již nebyla tak radostná. Z nájemního dvora se staly postupně jen sklady. V současnosti areál vlast-ní firma, která se zabývá výcvi-kem koní a kaskadérů pro film.
Písemné doklady o Čer-čanech mluví o mnoha majitelích Čerčan. Byli jimi mimo jiné Netvorští z Březí, Nebřehovští z Pyšel, Jaroslav Šellenberk z Mrače, Trčkové z Lípy, Valdštejnové sídlící na Komorním Hrádku, Martinicové, hrabata z Vrtby, Lobkovicové a od roku 1887 dokonce arcivévoda František Ferdinand d´Este. S majiteli se samozřejmě měnila i správní sídla. Nevelké Čerčany správou podléhaly Lštění, poté Pyšelům, Mrači, Komornímu Hrádku, Konopišti a před osamostatněním opět Lštění.
Z roku 1833 je k dispozici zápis z farní kroniky v Poříčí nad Sázavou. V něm se uvádí, že Čerčany měly 23 domů, mlýn a panský dvůr. Žilo zde 211 obyvatel katolického vyznání a 17 nekatolíků. Počátkem 70. let 19. století se obec zviditelnila v souvislosti s výstavbou železnice Františka Josefa I. z Prahy do Českých Budějovic. 20. května 1871 přijela první lokomotiva od Gmündu až do Čerčan. Původně jednokolejný dřevěný most přes Sázavu, který pocházel z roku 1871 byl v roce 1882 nahrazen ocelovou nýtovanou konstrukcí na kamenných pilířích.
Roku 1901 se staly Čerčany železniční křižovatkou obou částí posázavských tratí z Prahy Braníka přes Vrané nad Vltavou, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou do Čerčan a z Čerčan přes Ledečko do Světlé nad Sázavou a Havlíčkova Brodu. Roku 1904 byla přidána druhá kolej trati z Prahy do Benešova a most byl rozšířen. Dne 14. července 1919 byl změněn původní název stanice Červany–Pyšely na Čerčany. V roce 1926 byl starý železniční most přestavěn a nahrazen novým ocelovým mostem s lávkou pro pěší. Průběžně se připravuje velká přestavba mostu s náhradou ocelové konstrukce pro vyšší parametry jízdy na trati Praha – Benešov.
Od 20. let minulého století se rozvíjelo kulturní dění v obci. Vznikl divadelní spolek „Sázavan“ a byl založen dětský pěvecký sbor „Čerčanští zpěváčci“. Pestrou činnost vyvíjely i tělovýchovné jednoty Sokol a DTJ. V sousedství Čerčan vznikaly trampské osady, nejznámější z nich je osada Ztracená stopa v údolí Benešovského potoka.
Dominantou obce je kostel. Jedná se o objekt Husova sboru Církve československé husitské na návrší nad obcí. Byl dostavěn až po 2. světové válce a vysvěcen až roku 1952.
Další památkou obce je mlýn. Poprvé zmiňovaný byl již v roce 1648. Dříve se jmenoval Spálenský, později také podle nového majitele Vávrův. V průběhu let byl často přestavovaný, naposledy v letech 1981 – 1993. Po této rekonstrukci však již nebyl zprovozněn.
Na místním hřbitově je pochováno sedm obětí z tzv. transportu smrti z ledna 1945. Pomník před budovou základní školy připomíná oběti obou světových válek z řad místních občanů.
Ze známých osobností v Čerčanech v minulosti pobýval např. Stanislav Kostka Neumann nebo Jan Werich.
V současné době má obec Čerčany s osadami Vysoká Lhota, Jericho a Nové Městečko celkem 1028 domů a objektů a k 1. 1. 2002 měla 2632 obyvatel – z tohoto důvodu Čerčany nejsou městem. Na území obce se nachází obecní úřad, pošta, policie, zdravotní středisko, lékárna, základní škola, mateřská škola, základní umělecká škola, dům s pečovatelskou službou, kulturní dům, knihovna s informačním centrem, kino, tělocvična, fotbalové hřiště, veřejná koupaliště a tenisové kurty.
Občanské sdružení Chlum se stará o kulturní vyžití občanů a občanské sdružení Posázavský pacifik provozuje nostalgické jízdy parním či motorovým vlakem na posázavských tratích. Toto sdružení postupně opravuje unikátní historickou parní lokomotivu řady 170.666 ze sbírky Národního technického muzea v Praze.
Čerčany jsou nejen přirozeným centrem středního Posázaví, které leží v mírně svažitém terénu, ale kvůli krátké vzdálenosti od Prahy jsou centrem mnoha výletů turistů, cyklistů i vodáků.