Plzeň

Plzeň leží v Plzeňském kraji na soutoku řek Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava. Je čtvrtým největším městem naší republiky.

První písemná zpráva o plzeňském hradu pochází z roku 976. Již roku 992 zde biskup Vojtěch založil klášter a kostel Panny Marie.

V roce 1292 byl založen gotický kostel sv. Bartoloměje. Roku 1295 zde král Václav II. založil město Nová Plzeň.

Již roku 1307 se v písemnostech objevuje první zpráva o pivovaru.

Roku 1414 byl z města vyhnán řád německých rytířů, ale již roku 1419 do města přišli husité v čele s Janem Žižkou. Husité město opustili roku 1420 a Plzeňané se přiklonili na stranu císaře, takže roku 1921 město obléhal Jan Žižka. K dalšímu obléhání došlo roku 1427, 1431 a v letech 1433 – 1434. Roku 1434 král Zikmund osvobodil Plzeň od povinnosti platit clo a mýta.

V roce 1507 při požáru lehla popelem většina města. Další velký požár město postihl roku 1525 a pak ještě o rok později. Roku 1599 pobýval v Plzni císař Rudolf II.

Roku 1601 a 1604 postihly Plzeň další požáry. Roku 1618 bylo město obléháno stavovskými vojsky a dobito. V roce 1635 postihla město morová epidemie. Další pak přišla v roce 1648 a roku 1680. V roce 1681 byl na náměstí postaven morový sloup. Roku 1695 byl na náměstí oběšen chod Jan Sladký Kozina.

V letech 1711 – 1714 byla postavena barokní budova kláštera dominikánek s kostelem sv. Anny. V témže roce město postihla morová epidemie. V roce 1729 Plzeň zachvátil další požár. Ve 2. polovině 18. století ve město vzniklo gymnázium a magistrát. V roce 1792 postihl město požár. Roku 1795 bylo zahájeno bourání městských hradeb. Na samém sklonku 18. století městem prošla ruská vojska.

Po roce 1805 proběhla přestavba dominikánského kláštera a budova začala sloužit jako škola. Roku 1819 vznikla ve městě první česká škola. V roce 1832 bylo postaveno divadlo a nemocnice. V témže roce Plzeň postihla epidemie cholery. Roku 1835 postihl město další požár, při kterém shořela i věž kostela sv. Bartoloměje. Od roku 1840 ve městě studoval Bedřich Smetana. V roce 1842 zahájil provoz měšťanský pivovar. Roku 1861 byla do Plzně zavedena železnice. O rok později spojila železnice Plzeň s Prahou a později také s dalšími městy. Roku 1866 město obléhala pruská vojska. V letech 1888 – 1893 proběhla výstavba maursko-románské Velké synagogy.

Počátek 20. století přinesl městu nové divadlo a nemocnici. V roce 1917 zahynulo při výbuchu munice v Bolevci asi 300 lidí. Vznik Československa doprovázelo vyhlášení stanného práva v srpnu 1917, ale také přestřelka v červnu 1918, při které zahynulo šest dětí. Roku 1924 se k Plzni připojily obce Doubravka, Doudlevce, Lobzy a Skvrňany. V průběhu 2. světové války bylo město poškozeno 11 nálety, při kterých bylo zničeno téměř 7.000 domů a zemřelo skoro 1.000 obyvatel města. Roku 1941 poprvé vyjely trolejbusy. Dne 5. května 1945 se obyvatelé města vzbouřili proti německým okupantům. Druhý den ráno byla Plzeň osvobozena americkou armádou. Po skončení 2. světové války v Plzni vzniklo několik fakult vysokých škol. Roku 1957 byla zahájena výstavba panelákových sídlišť. Jako první vznikly Slovany následovány Doubravkou a Bory. Roku 1970 byla k Plzni připojena obec Litice, v roce 1974 bylo postaveno sídliště Lochotín, roku 1976 se k Plzni připojily obce Černice, Červený Hrádek, Koterov, Křimice, Radčice a Radobyčice. Roku 1989 bylo postaveno sídliště Vinice a v roce 1991 byla založena Západočeská univerzita.

Historické centrum města je městskou památkovou rezervací. Dominantou města je gotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1292. Má 102 metrů vysokou věž, která je nejvyšší v Čechách. Ve výšce 62 metrů se nachází vyhlídková plošina přístupná po 301 schodech.

Z dalších církevních staveb jmenujme budovu kláštera dominikánek s kostelem sv. Anny nebo bývalý františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Z dalších památek jmenujme historické podzemí, jehož počátky sahají až do 14. století. Chodby dosahují délky 17,5 kilometru. Sklepy jsou dvoupatrové, místy dokonce třípatrové a nachází se v nich stovky podzemních studní. Další památkou je renesanční radnice ze 16. století nebo Stará a Velká synagoga. Velká synagoga je největší synagogou v republice, druhou největší v Evropě a třetí největší na Světě.

V Plzni se nachází výrobní haly produkující dopravní prostředky značky Škoda a sídlí zde pivovary Gambrinus, Pilsner a Prazdroj.