Veselý Kopec

Veselý Kopec Je součástí Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina a patří mezi nejvýznamnější expozice lidového stavitelství v České republice. Je to osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí. Leží nad úvalem řeky Chrudimky v nadmořské výšce 570 metrů. Nachází se na rozhraní dvou významných chráněných krajinných oblastí - CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy.
Osada Veselý Kopec vznikla v 16. století postupným osídlováním ploch vymýcených lesů pro potřeby železárny v sousedních Svobodných Hamrech. Kromě mlýna, postaveného před rokem 1580, tu byly čtyři chalupy, které se do poloviny 19. století rozrostly v menší zemědělské usedlosti. Do začátku 19. století vedla osadou důležitá cesta, zvaná Moravská silnice. Procházela i dvorem mlýna, v němž byla hospoda.
Roku 1970 bylo rozhodnuto zřídit v prostoru Veselého Kopce expozici lidového stavitelství, prezentující lidovou architekturu a lidové technické stavby části Českomoravské vrchoviny a Železných hor. Základem expozice se stala stávající usedlost č. 4 a pozůstatky mlýna. Od roku 1972, kdy byl zpřístupněn první objekt, se Veselý Kopec doplňuje přenesenými stavbami tak, aby zde návštěvník našel všechny základní typy obytných, zemědělských a technických staveb zmíněné oblasti východních Čech.
S ukázkami bydlení se setkáváme v usedlosti z Lezníku, v chalupě z Herálce pod Žákovou horou, ve mlýně, ve výměnku a také v malé sušce lnu z Kameniček, kde je připomenuto bydlení nejchudších venkovanů.
Zemědělské stavby jsou umístěny v rámci usedlosti z Hlinecka, z Lezníku a při usedlosti č. 4. Usedlost z Hlinecka disponuje sýpkou, ovčínem, chlívky a čtyřbokou stodolou. Uzavřená usedlost z Lezníku obsahuje čtyřboký dvorek, chlév, sýpku a stodolu. Při usedlosti č. 4 najdeme stodolu, studánku s haltýřem pro chlazení mléka, sušku lnu a sušku ovoce. Pozornost si zaslouží horský dům z Herálce pod Žákovou horou, kde je chlév, mlátek a žentour. Pozoruhodností je jediná čtrnáctiboká stodola v České republice, která sem byla přenesena ze Sádku u Poličky.
Technické stavby vytvářejí ojedinělou kolekci objektů lidových výrobních zařízení, z nichž je několik na vodní pohon. Vodní kola poháněla moučný mlýn se stoupou na kroupy a míchadla varny povidel, stoupu na výrobu třísla z kůry, olejnu a pilu s vodorovným listem. Mezi unikáty patří sekernická dílna a kotlina na bělení plátna.
Expozici na Veselém Kopci dotváří návesní zvonička, zahrádky, hraniční kameny i maringotka loutkáře Vojtěcha Kopeckého.
Na Veselém Kopci také získáme informace o doplňujících expozicích v sousedních osadách Svobodné Hamry, kde se nachází vodní hamr, mlýnice, hospoda a zámeček, a o Možděnici, kde jsou dílny truhláře, bednáře, klempíře, koláře, soukromá kovárna a soukromý objekt bývalé jednotřídní školy z roku 1814. Ukázku návsi, bývalé židovské uličky a židovský hřbitůvek lez najít v sousedním Dřevíkově.
Na Veselém Kopci najdeme ukázky bydlení, způsobu života a práce drobných zemědělců, lidové technické památky na vodní pohon. Pořádají se zde četné programy přibližující lidová řemesla, obyčeje i lidovou kulturu.