Šerlich

Nevýrazný vrch (1027 m) v hlavním hřebenu Orlických hor při cestě Al. Jiráska. Borovice kleč a limba zde byly vysazeny uměle při stavbě turistické chaty. Na horské hřebenové louce je několik rekreačních chalup a turistická Masarykova chata. Je to bezesporu nejnavštěvovanější místo na hřebenu hor.
Původně zde stávala horská osada Šerlich, která je v Sommerově topografii z roku 1836 nazývána Scherlich graben. Vznikla kolonizací patrně koncem 17. nebo počátkem 18. století dřevorubci a uhlíři. Roku 1844 zde bylo 10 roubených chalup patřících pod Sedloňov. Některé najdeme ještě dnes, rozptýlené na vrcholové louce a na otevřeném svahu v horní části Šerlišského dolu. V čp. 318 se v zimě vyučovalo, v létě docházely děti do školy v Deštném. Původní obyvatelé se živili dřevorubectvím, tkalcovstvím a pastevectvím, kromě toho též pašeráctvím (cukerin, petrolej, textil). Na nákup se chodívalo do Grunwaldu - dnes Zielenec v Polsku.
O stavbě Masarykovy chaty bylo rozhodnuto na valné hromadě Klubu českých turistů dne 12. 2. 1921. Základní kámen chaty na Šerlichu byl položen 14. 6. 1924. Chata byla postavena Klubem českých turistů v Hradci Králové podle projektu architekta Bohuslava Fuchse. Stavitelem byl F. Capoušek z Hradce Králové. Stavební materiál byl připravován u Šerlišského mlýna. Střecha byla původně kryta šindelem, což jen zvyšovalo její horský vzhled. Veřejnosti byla chata otevřena dne 14. 9. 1925 za účasti Aloise Jiráska.
Krátce na to byla na bývalé pruské straně, blízko hranic, postavena pěkná nová chata nazývaná Hindenburgbaude. Češi ji posměšně nazývali "trucbaude", protože měla konkurovat české Masarykově chatě. Vyhořela roku 1945.
V letech 1930 - 1932 bylo dokončeno turistické značení z Hradce Králové na Masarykovu chatu. Roku 1935 byla na Šerlichu zřízena i meteorologická stanice a před chatou byla odhalena busta prezidenta T. G. Masaryka od Leoše Kubíčka.
21. 9. 1938 byla Masarykova chata přepadena nacisty z Freikorpsu. Pokus o vypálení naštěstí nevyšel. Počátkem října 1938 byla chata evakuována. Němci chatu přejmenovali na Hitlerbaude. V průběhu války zde byly ubytovávány rodiny fašistických pohlavárů, zotavovali se tu ranění piloti, bylo tu i středisko Hitlerjugend.
Chata byla osvobozena 10. 5. 1945 Sovětskou armádou. Bylo jí vráceno původní jméno, bohužel jen do počátku padesátých let. Pak se z Masarykovy chaty stala jen "chata ČSTV na Šerlichu". Další dvojí přejmenování spadá do období roku 1968, a konečně od roku 1990 nese opět Masarykovo jméno. Osudy jména sdílela i prezidentova busta.
K chatě vede horská silnice od hotelu Orlice v Deštném - Zákoutí, vybudovaná v roce 1935. V sedle na horské louce odbočuje z této silnice nová moderní silnice ze Šerlichu do Bedřichovky v údolí Divoké Orlice, kde navazuje na pohraniční silnici Mladkov - Čihák - Bartošovice - Trčkov. Byla postavena v roce 1974.
V blízkosti chaty historický hraniční kámen z doby vlády císaře Ferdinanda III. z roku 1636.
Masarykova chata stojí na hřebenu Šerlichu v nadmořské výšce 1019 m s výhledem do Čech i Polska. Chata je ve velmi výhodné poloze pro pěší i lyžařskou turistiku. Prochází kolem ní červeně značená hřebenová Jiráskova stezka vedoucí z Broumova do Litomyšle.)