Antýgl

V Antýglu se nachází skupina roubených i zděných stavení. Celý dvůr se v minulosti skládal z vlastní chalupy, podružského domku, stodoly a kaple. Budovy jsou připomínány již na přelomu 15. a 16. století. Hlavní stavení má polovalbové šindelové střechy a široké nízké štíty s vyřezávanými obrazci v bednění nebo se skládanou okenicí. Budova je na šířku dvoutraktová, vedle hlavní místnosti se dvěma okny se nachází ještě menší místnost s jedním oknem. Budovy představují typickou šumavskou zástavbu.
Roku 1523 byla v Antýglu postavena malá sklárna na duté sklo a pateříky, což byly skleněné kuličky pro růžence. Založil ji Jan Fuchs ze Svojšice. Podle německého „ein Tiegel“, volně přeloženo „jedna huť“ je pravděpodobně odvozen název Antýgl. Později byl v Antýglu postaven také zájezdní hostinec. Sklárna v Antýglu fungovala až do roku 1815.
Antýgl leží v nadmořské výšce 928 metrů. Antýglem protéká horská řeka Vydra. Je zde mělká a velmi peřejnatá. V Antýglu začíná naučná stezka Povydří, která vede podél Vydry. Nedaleko proti proudu řeky se nachází odtok do Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu, podél kterého vede naučná stezka.
V těsné blízkosti řeky Vydry se v současnosti nachází autotábořiště, parkoviště, občerstvení a prodejna potravin.