Kotulova dřevěnka

Kotulova dřevěnka je roubená lidová stavba stojící v Havířově. Patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku a představuje unikátní ukázku původní vesnické zástavby.
Dřevěnka byla postavena údajně roku 1781. V trámu u dveří najdeme vyryté jméno prvního majitele – Folwarczny.
Někdy na přelomu 18. a 19. století koupili chalupu Kotulovi.
Když ve 20. století probíhala rozsáhlá výstavba nově vzniklého města Havířova, byla dřevěnka jako zázrakem v nové zástavbě zachována. Potomci Kotulových bydleli v dřevěnce až do roku 1975. Dřevěnka představuje bytový standard rodiny středně zámožného chalupníka.
Pak přešla chalupa pod správu Těšínského muzea, které zahájilo rozsáhlou rekonstrukci a roku 1979 zde umístilo expozici lidového bydlení. Roku 1999 byla zpřístupněna hospodářská budova s expozicí zemědělství.
Kotulova dřevěnka má číslo popisné 1322 a najdeme ji v Hálkově ulici. Areál dřevěnky je obklopen moderní zástavbou domů a garáží a je až s podivem, že dřevěnka zůstala zachována, zatímco ostatní podobné stavby pravděpodobně zanikly.
Do areálu kromě zahrady a samotné dřevěnky náleží také hospodářská budova a mlýn. Ačkoli poslední generace majitelů se již zemědělství téměř nevěnovaly, zůstala dřevěnka dodnes zachována v původní podobě. Stavba představuje bytový standard rodiny středně zámožného chalupníka.
Dřevěnka má obdélně čtvercový půdorys a je řešena jako trojdílný komorový dům. Stojí na omítnuté podezdívce z lomeného kamene a cihel. Vyzděné a omítnuté jsou jen části interiérů, komín a pec. Většina chalupy je roubená z téměř neopracovávaných kmenů. Spáry mezi kmeny jsou vyplněné suchým mechem. Štíty stavby jsou bez jakýchkoli ozdob. Dřevěnka je zastřešena sedlovou střechou se slaměnými došky. Do chalupy se vstupuje dveřmi uprostřed delší strany. Zde se nachází střední chodba, ve které stojí pec na pečení chleba a schodiště vedoucí na půdu. Tato chodba rozděluje chalupu na dvě části, přičemž každá z nich sestává z jedné větší a jedné menší místnosti. Jednotlivé místnosti dřevěnky jsou zařízeny dobovým nábytkem. K vidění jsou keramické výrobky ze zaniklých hrnčířských dílen v Bludovicích, které jsou charakteristické takzvanou bílou polevou a barevným květinovým dekorem.
V blízkosti dřevěnky stojí zděná stodola s polozapuštěným sklípkem. Byla postavena na místě původní větší dřevěné stodoly. Ve stodole se nachází expozice zemědělského nářadí. V zahradě se nachází větrný mlýnek, takzvaný viatik, který byl ve Slezsku používán ke šrotování obilí. U domu je také studna s velmi vysokou hladinou vody. Voda se čerpá pomocí dlouhého bidla s hákem. U dřevěnky se nachází také malá zahrádka s plodinami, které se na Těšínsku pěstovaly.