Švédsko - Malmö

Malmö je město ležící ve Švédsku. Nachází se na jihu země v provincii Skåne a po Stockholmu a Göteborgu je 3. největším švédským městem. Zaujímá rozlohu 335 kilometrů čtverečních a má asi 300 tisíc obyvatel.

Na místě dnešního města byl roku 1275 založen opevněný přístav Malmhaug, což lze přeložit jako „štěrková hromada“, který náležel pod nedaleký Lund. Celé území tehdy patřilo sousednímu Dánsku.

V první polovině 14. století byl postaven kostel Sankt Petri kyrka.

Malmö se stalo významným tržištěm, obzvláště pak v 15. století, kdy zde žilo asi 5.000 obyvatel. Malmö bylo druhým největším dánským městem. V roce 1434 byla postavena pevnost Malmöhus. Roku 1437 mu král Erik Pomořanský udělil právo užívat erb. Během 15. století se dvakrát zřítila věž kostela Sankt Petri kyrka.

V letech 1527 – 1529 obyvatelstvo postupně konvertovalo na luteránství. Roku 1540 vzniklo náměstí Stortorget, které se stalo největším v severní Evropě. V letech 1544–1547 byla postavena radnice a v roce 1590 bylo vybudováno náměstí Lilla Torg. V 16. století byl Malmöhus přestavěn do současné podoby. Postupně vzniklo také několik dalších pevností, které se ale do současnosti nedochovaly.

V roce 1658 Dánsko postoupilo Roskildským mírem celou oblast Švédsku a Malmö se tak dostalo pod švédskou správu. V začátcích skandinávské války bylo roku 1677 Malmö obléháno dánskými vojsky, ale město nátlaku odolalo. Švédské nároky nakonec byly uznány v dekretu Lundský mír.

Od roku 1720 je Malmö formální součástí Švédska. V roce 1728 bylo postiženo epidemií černého moru, na kterou zemřelo asi 800 obyvatel, což byla přibližně třetina z celkového počtu. Koncem 18. století došlo k vybudování nového přístavu, což přineslo nový rozmach města.

Roku 1840 byl postaven nový přístav Kockums, který se stal největším zaměstnavatelem v regionu. V letech 1850 – 1870 byla postavena železnice, díky které se Malmö stalo významným průmyslovým městem. Roku 1860 byla zrekonstruována budova radnice do současné renesanční podoby. V roce 1870 bylo k Malmö připojeno město Norrköping, čímž se nové Malmö stalo třetím největším švédským městem. V letech 1879 – 1882 byl postaven Sankt Pauli kyrka. Roku 1890 byl Sankt Petri kyrka zrekonstruován do současné podoby. V roce 1898 byly vybudovány otevřené lázně Ribersborgs.

Roku 1915 zde žilo už přes 100 tisíc obyvatel. Průmyslová recese však přinesla úpadek průmyslu a výrazný nárůst nezaměstnanosti. V 80. letech 20. století byl zavřen přístav Kockums a nezaměstnanost znovu narostla a počet obyvatel měst výrazně poklesl. Přineslo to s sebou i další nárůst nezaměstnanosti a ekonomické problémy. Později došlo k výstavbě rodinných domů na předměstích i v atraktivních lokalitách na pobřeží a díky výrazné imigraci i k celkové stabilizaci. Žije zde největší poměr obyvatel narozených mimo Švédsko.

Roku 2000 byl postaven Oresundský most, který umožňuje přímé spojení s Dánskem. Byl slavnostně otevřen 1. července 2008. Měří 8 kilometrů a jeho nejvyšší sloup má 204,5 metru.

Nejstarší stavbou ve městě je Sankt Petri kyrka, tedy kostel sv. Petra. Byl postaven v první polovině 14. století ve stylu baltické gotiky. Má hlavní loď, dvě postranní a dominantní věž, jejíž současná podoba pochází z roku 1890. Fresková výzdoba pochází ze 2. poloviny 15. století a začátku století šestnáctého. Nejcennější částí interiéru je dřevěný oltář z roku 1611, který je jedním z největších v celé Skandinávii.

Nedaleko Sankt Petri kyrka se nachází Tunneln, což je další stavba pocházející ze 14. století.

Významnou stavbou je pevnost Malmöus pocházející z 1. poloviny 15. století. Dnes je sídlem muzea. V přilehlém parku Slottsparken najdeme například i větrný mlýn.

Centrálním náměstím je Stortorget, které bylo zřízeno roku 1540. Je nejstarší a s rozlohou 2.500 metrů čtverečních i největším náměstím v Malmö. V jeho středu stojí jezdecká socha krále Karla X. Gustava, který připojil zdejší území ke Švédsku. Náměstí je obklopeno historickými budovami, z nichž nejvýznamnější je radnice postavená v letech 1544 – 1547. Dále zde najdeme pa-lác Kocksa Huset z let 1522 – 1524 a lékárnu Lejonet z roku 1571, které dominují zrestaurované reklamy ze začátku 20. století.

Vyhledávané je také náměstí Lilla Torg, které bylo vybudováno roku 1590. Je vydlážděné přírodním kamenem a slouží jako tržiště. Obklopují ho historické domy, v nichž najdeme restaurace a obchody.

Řada dalších významných staveb odráží rozmach města v polovině 19. století. Z této doby pochází například synagoga nebo Sankt Pauli kyrka. Byl postaven v letech 1879 – 1882 ze žlutých cihel a na hexagonálním půdorysu. Má dominantní centrální věž a dalších 12 menších věží okolo. Uvnitř najdeme kromě oltáře či kazatelny také velké a malé varhany.

Z významných staveb 20. století jmenujme třeba kostel Vår Frälsares Kyrka nebo dominantní 190 metrů vysoký mrakodrap Turning Torso.

Oblíbeným cílem místních i turistů je uměle vybudovaná pláž Ribersborgsstranden, u které stojí otevřené lázně Ribersborgs Kallbadhus. Vyhledávané jsou i různé parky, například Pildammsparken, Folkets Park, Kungsgatanparken nebo Rörsjöparken.