Itálie - Pompeje

Antické město Pompeje leží asi 20 kilometrů jihovýchodně od italského města Neapol na úpatí Vesuvu, poblíž Neapolského zálivu. Je velkolepým příkladem starořímského města a jeho kultury bydlení, zpřístupněného díky úsilí archeologů.
Pompeje pravděpodobně založili italští Oskové. Po bojích se Samnity roku 290 před Kristem se dostaly pod vládu Říma a v 1. století po Kristu byly hlavním městem provincie. Počet obyvatel v tomto období se odhaduje na 20.000. V roce 62 po Kristu postihlo město velké zemětřesení a z větší části ho zničilo. Rekonstrukce města nebyla ještě dokončená, když bylo celé město, ale i přilehlé vesnice Herkulaneum a Stabiae, v roce 79 po Kristu po výbuchu Vesuvu zasypáno šesti až sedmimetrovou vrstvou popela a drobných pemzových kaménků. Části obyvatelstva se podařilo utéct, ale do města se už nemohli vrátit. Zpod sypké vrstvy popela však přesto vyhrabali mnohé cenné předměty.
V 18. století začaly rozsáhlé a od roku 1860 systematické archeologické práce, při kterých byly odkryty asi tři pětiny města. I když jsou budovy poničené a vnitřní zařízení a domácí náčiní se podle možností ponechávalo na svých místech až do roku 1911, poskytují Pompeje představu až neuvěřitelně moderního antického života s kulturou bydlení v luxusních a měšťanských domech, s životem na ulicích, tržištích, v lázních, divadlech a chrámech.
V listopadu 1980 způsobilo v Pompejích značné škody velké zemětřesení.
V současné době jsou Pompeje vyhledávaným turistickým místem v Itálii. Návštěvníkům na prohlídku areálu nepostačí ani několik hodin. Zmíníme proto jen některé památky, snad ty nejzajímavější.
Nedaleko vstupní brány se nachází hlavní náměstí Foro. Z tohoto místa můžeme obdivovat panorama Vesuvu. Odtud také vede hlavní, největší ulice Pompejí - Via dell´Abbondanza. Dáme-li se druhou ulicí, která Abbondanzu křižuje, doprava, dojdeme k Velkému divadlu pro 5.000 diváků a k Malému divadlu pro 1.000 diváků. Pak se můžeme stejnou cestou vrátit, křižovat Abbondanzu a jít stále rovně. Dojdeme až k nevěstinci, který je bezpochyby největší atrakcí Pompejí. Pokud se na Abbondanzu vrátíme, půjdeme až na její konec a zde zahneme doprava, dojdeme k 136 metrů dlouhému a 104 metrů širokému amfiteátru. Je nejstarším zachovalým římským amfiteátrem a do hlediště se vejde 12.000 lidí. V těsném sousedství amfiteátru se rozkládá Palestra, hřiště s plaveckým bazénem o délce strany asi 140 metrů. V Casa dei Fuggiaschi se nachází kopie mnoha lidí, kteří zde našli svou smrt. Za hradbami města najdeme nekropoli. Ulicí Via dell´Abbondanza dojdeme až na křižovatku s ulicí Via Stabiana. Touto ulicí půjdeme až na křižovatku s ulicí Via della Fortuna. V této ulici se nachází Casa del Fauno - velký rodinný palác 80 metrů dlouhý a 35 metrů široký. Je zde umístěna kopie sošky Fauna, která zde byla nalezena. Největší pozoruhodnosti máme v této chvíli snad již za sebou, i když Pompeje jich skrývají desítky ba stovky. Ulicí Via della Fortuna dojdeme nakonec a zde se dáme vpravo. Zanedlouho projdeme bránou a ocitneme se v hlavní ulici lemované hroby. Z hlediska okolí je to nejkrásnější část Pompejí. Půjdeme-li stále rovně, dojdeme až k východu z areálu Pompejí.