Německo - Bastei a Neurathen

Bastei je skalní útvar nacházející v Německu, asi 15 kilometrů od hraničního přechodu Hřensko-Schmilka. Leží na území Saského Švýcarska na pravém břehu řeky Labe v nadmořské výšce 305 metrů a tyčí se do výšky 194 metrů nad Labem. Název Bastei v češtině znamená Bašta.

Soutěsky začaly vznikat již v druhohorách, kdy se písečné usazeniny na dně moře začaly zpevňovat v pískovec. Když moře ustoupilo, došlo ve třetihorách k sopečné činnosti, která pískovec rozlámala na části. Po další miliony let pak probíhala eroze způsobená větrem a vodou, která pískovec vytvarovala v podstatě do dnešní podoby.

Podle některých zdrojů byl snad již v 11. století na skalách vybudován hrad Neurathen.

Výstavba hradu Neurathen je však spíše datována do 1. poloviny 13. století, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1261, první věrohodná zpráva je z roku 1289, kdy se v písemnostech uvádí Neurathen a níže položený Altrathen jako jakýsi dvojhrad se společným obranným systémem.

Hrad byl královský, jako věno ho získal míšeňský markrabě Jindřich Osvícený, ale poté se vrátil zpět do rukou českého krále. Ve 2. polovině 14. století hrad patřil pánům z Michalovic, prokazatelně tak bylo roku 1361.

Roku 1406 hrad koupil Hynek Berka z Dubé a po něm ho vlastnil jeho syn Beneš. Roku 1428 však hrad dobyl Bedřich z Oelsnitz. Albrecht Berka z Dubé ho asi po 10 letech dobyl zpět, ale asi po roce se znovu dostal do rukou Oelsnitzů. Ti ho využívali pro loupeživé výpravy do okolí, takže roku 1467 začala hrad obléhat saská vojska a po dvou letech ho dobyla a vypálila, aby ho Oelsnitzové již nemohli zneužívat. Hrad připadnul vévodovi Albrechtovi, ale nebyl obnoven a zůstal opuštěný.

První písemná zmínka o zdejších skalách pochází od Mathiase Oedera z roku 1592.

Na počátku 17. století sloužily ruiny hradu Neurathen jako úkryt obyvatel z Pirny před Švédy. S rozvojem turistického ruchu se skály po skončení válečných útrap staly jedním z prvních navštěvovaných míst na území dnešního Saského Švýcarska.

V roce 1798 zmínil Christian August Gottlob Eberhard existenci zdejšího vyhlídkového místa v turistickém průvodci. Tehdy byly skály dostupné pomocí stezky Malerweg od obce Wehlen. Tou se sem dostalo i mnoho umělců, kteří Bastei zvěčnili na svých obrazech.

Roku 1812 bylo na Bastei otevřeno první občerstvení. V roce 1814 bylo vybudováno přístupové schodiště z Rathen. Mělo 487 schodů a vedlo úzkými skalními průrvami. Na vrcholku byla zřízena vyhlídková plošina. Roku 1824 byl přes skalní vrcholky postaven dřevěný most a dva roky poté připravil Friedrich Gottlob Thor Meyer plány pro výstavbu restaurace a hotelu. V roce 1839 se zvýšil počet turistů kvůli zprovoznění parníků na Labi a dřevěný most bylo při vysokému počtu návštěvníků jen obtížné udržovat, takže byl roku 1851 zbořen a nahrazen současným kamenným. V letech 1893 – 1894 byla přestavěna restaurace s hotelem, v roce 1895 sem bylo zavedeno vodovodní potrubí a roku 1897 telefonní linka.

Roku 1900 byly předloženy plány na výstavbu lanovky z údolí Labe, ale k realizaci nedošlo. V roce 1906 byly objeveny pozůstatky hradu Neurathen. Roku 1910 byl most Basteibrücke zasažen a poškozen bleskem. Musel být uzavřen a opraven. Roku 1934 byl 6 metrů vysokou hrází přehrazen potok Amselgrundbach, krátce jen Grünbach, tedy Zelený potok, roku 1936 bylo zřízeno skalní divadlo Felsenbühne. V roce 1938 byla zřízena přírodní rezervace Naturschutzgebiet Bastei o rozloze 800 hektarů. V důsledku poválečného rozvoje turismu byla v letech 1975 – 1979 podle plánů architekta Horsta Wittera postavena budova restaurace později přestavěné na hotel. V letech 1982 – 1984 byl pomocí schodů, chodníčků a mostů vybudován okruh vedoucí skrz areál bývalého hradu Neurathen.

Bastei je přístupné po silnici, na jejímž konci se nachází parkoviště. Nedaleko stojí hotel s restaurací, najdeme zde různá občerstvení i suvenýry. Na vrcholcích skal se nachází stezka s mnoha vyhlídkami na skalní město i údolí Labe. Skály jsou propojeny kamenným mostem Basteibrücke postaveným podle plánů saského architekta Frommherze Lobegotta Marxe. Most překlenuje soutěsku Mardertelle, tedy Kuní jámu, hlubokou asi 40 metrů, je dlouhý 76,5 metru, široký 3 metry a má 7 oblouků.

Most vede ke zbytkům hradu Neurathen, který byl ve své době největším v celém Saském Švýcarsku. Byl částečně vytesán ve skalách, ale převážně byl dřevěný, takže se z něj téměř nic nedochovalo. Dnes zde najdeme pouze náznaky zdí, místností, obranných věží a cisternu na vodu. K vidění je zde i několik nalezených pískovcových koulí do katapultu.

Na úpatí skal se nachází nepatrné zbytky skalního hradu Altrathen a skalní divadlo Felsenbühme s kapa-citou 2.000 návštěvníků. V údolí Grünbachtal se na potoce Amselgrundbach, krátce jen Grünbach, což znamená Zelený potok, nachází asi 500 metrů dlouhá nádrž Amselsee, tedy Kosí jezero, kde jsou možné projížďky na loďkách.

Další fotky