Francie - Tour Eiffel

Eiffelova věž, francouzsky La Tour Eiffel, je stavba stojící ve francouzské Paříži.

Návrh věže zpracoval Stephen Sauvestre již roku 1884. Její konstruktér Gustave Eiffel chtěl věž postavit ve španělské Barceloně, ale projekt byl zamítnut kvůli nevhodnosti a nákladům. Eiffel pak předložil návrh v Paříži a 28. ledna 1887 byla zahájena výstavba, kterou vedl Jean Compagnon. První patro věže bylo dokončeno 7. prosince 1887 a druhé patro v září 1888. Pak přišla stávka dělníků, kterým se nelíbily pracovní podmínky, Gustave Eiffel jim vyhověl, ale při další stávce již dělníci odmítli vyjednávat. I přes velké riziko zemřel během výstavby pouze jeden dělník, který při práci ztratil rovnováhu. Věž byla dokončena v březnu 1889 a s výškou 300,65 metru překonala do té doby nejvyšší stavbu světa, kterou byl Washingtonův památník v USA, a stala se nejvyšší stavbou světa. Dne 6. května 1889 byla slavnostně zpřístupněna veřejnosti. Ačkoli původně měla být postavena u příležitosti stého výročí velké francouzské revoluce a měla sloužit jako vstupní brána na Světovou výstavu, takže měla stát jen 20 let, do roku 1909, ale jelikož začala sloužit jako meteorologická stanice a vysílač, byla licence k jejímu provozování prodloužena o 70 let. V roce 1921 začalo z věže pravidelné rozhlasové vysílání. Roku 1930 byl dokončen mrakodrap Chrysler Building v americkém New Yorku a Eiffelova věž přišla o prvenství nejvyšší budovy světa. Od roku 1935 věž slouží také jako televizní vysílač a v roce 1957 byly na věž nainstalovány první satelitní antény, čímž věž dosáhla výšky 320,75 metru. Roku 1981 byla koncese na provozování věže prodloužena do roku 2005. V roce 2000 byly nainstalovány nové antény a výška věže se zvětšila na 324 metrů. V roce 2006 byla koncese k provozování věže prodloužena o dalších 10 let.

Po dostavbě Pařížané věž kritizovali. Například spisovatel Guy de Maupassant často navštěvoval restauraci ve věži jen proto, že šlo o jediné místo, odkud nebylo na věž vidět. Postupně se však věž stala symbolem města, na který jsou Pařížané hrdí. Eiffelova věž je v současnosti významným turistickým cílem a ročně jí navštíví až 7 milionů turistů.

Věž byla pojmenována podle svého konstruktéra Gustava Eiffela. Je postavena z oceli a železa, při-čemž konstrukce váží asi 7.300 tun a celá věž okolo 10.100 tun. Věž je postavena z 18.038 trámů, které jsou spojeny asi dvěma a půl miliony nýtů. Základna věže je čtvercová o délce strany 124,9 metru, vnitřní čtverec má délku strany 74,24 metru. Oblouky mají průměr 74 metrů a jejich nejvyšší bod se nachází ve výšce 39 metrů. Věž je vysoká 324 metrů, z čehož 23,35 metru měří anténa a zbylých 300,65 metru je výška věže. Věž má tři podlaží – první je ve výšce 57,63 metrů, má plochu 4.200 metrů čtverečních a vede na něj 360 schodů. Druhé patro je ve výšce 115,73 metrů, zaujímá rozlohu 1.650 metrů čtverečních a je dostupné po 359 schodech. Třetí patro se nachází ve výšce 276,13 metrů, má rozlohu 350 metrů čtverečních a je dostupné pouze výtahem. Třemi nohami jezdí výtahy do prvního a druhého patra a ve čtvrté noze jsou schodiště. Z druhého do třetího patra se lze dostat výtahem.

Věž má několik replik. První byla postavena ve francouzském Lyonu a následovala pražská Petřínská rozhledna. Repliku věže najdeme také v americkém Las Vegas jako součást hotelu Paris, v čínském Tchien-tu-čcheng a Schenzhenu nebo v amerických zábavních parcích a na mnoha dalších místech světa.