Švýcarsko - Sierre

Sierre, německy Siders, je město ležící ve švýcarském kantonu Valais/Wallis, kde leží přímo na francouzsko-německé jazykové hranici, kterou víceméně tvoří říčka Raspille. Leží v nadmořské výšce 533 metrů a zaujímá rozlohu 19,2 kilometru čtverečních. Žije zde asi 16.000 obyvatel.

Oblast dnešního města byla osídlena již v období neolitu, což dokládají archeologické nálezy. Prokazatelně byla osídlena také v době bronzové. V Grands-Prés bylo nalezeno ohniště z pozdní doby železné, tedy asi ze 6. nebo 5. století před naším letopočtem. Na přelomu letopočtu zde sídlili Římani. Důkazy o jejich osídlení se nachází v základech kostela Sainte-Croix , kaple Saint-Ginier, u Chȃteau de Villa nebo na Grands-Prés.

Již ve 2. století byla postavena kaple Chapelle de St Ginier. V 5. nebo 6. století byl na kopci Gerunden postavena kaple Saint-Félix. Osada na místě dnešního města byla založena pravděpodobně roku 515. V tomto roce přenechal burgundský král Sigismund (Zikmund) zdejší statky jako léno opatství Saint-Marice.

První písemná zmínka o osadě Sidrium pochází z roku 800.

V Sierre žily významné šlechtické rodiny a obývali kopce Gerunden, Plantzette a Vieux-Sierre, na nichž se nacházely hrady, které sloužily jako útočiště pro zástupce biskupa i obyvatelstvo. Lénem sionských biskupů bylo Sierre až do 11. století.

V roce 1179 je osada označována Sirro.

Ve 13. století byl postaven dům Château de Muzot, Château de Venthône a Château Morestel, který byl dokončen roku 1250. Kaple Chapelle de St Ginier se stala farním kostelem.

Roku 1310 byl postaven gotický kostel St Theodulus, pozdější St Catherine a Église Notre Dame de Marais. Roku 1331 se stal farním kostelem. V polovině 14. století se zdejší šlechtici zúčastnili války se Savojskem a v důsledku válečných událostí byly zbořeny hrady i bývalá vesnice, jediným hradem, který nebyl zbořen, byl Goubing. Obyvatelstvo si vystavělo novou vesnici více na sever. Roku 1393 se v písemnostech objevuje zmínka o osadě Syder.

V 15. století byl rodinou Chevronů postaven Château des Vidômes.

Roku 1524 získal kostel Église Notre Dame de Marais sbor zakrytý stropem s žebrovou klenbou. V 16. století byl postaven také šlechtický dům Château de Villa. Roku 1559 sestávalo Sierre ze čtyř částí nazývaných Villa, Monderèche, La Salla a Glarey. Biskupovi vazalové získávali stále více práv, což vyústilo až ve společenství Noble Contrée.

Roku 1620 byla Jeanem Françoisem de Courtenem postavena budova nynější radnice. V 17. století přestal vyhovovat kostel Notre Dame des Marais a byl postaven kostel Église Sainte Catherine.

V roce 1721 byl přestavěn kostel Église Notre Dame de Marais a roku 1724 byl postaven dům Maison du Remuage. V letech 1769 – 1773 proběhla výstavba šlechtického domu Maison de Courten. V letech 1798 – 1799 bojovalo Sierre proti francouzské invazi, ale roku 1799 bylo Sierre obsazeno vojsky a Francouzi si zde zřídili své sídlo.

V období konfliktů mezi konzervativním Horním Wallisem a liberálním Dolním Wallisem fungovalo v letech 1839 – 1840 Sierre jako sídlo vlády. Po roce 1848 se vesnice spolku Noble Contrée staly jedním městem, které se stalo hlavním městem nově vzniklého okresu Sierre. Roku 1888 se budova současné radnice ze zámku Château de la Cour přeměnila na hotel Hôtel Château Bellevue. V hotelu byli ubytováni i významní hosté, například spisovatel Rainer Maria Rilke.

Na počátku 20. století se Sierre stalo ekonomicky významným díky tavení hliníku. V letech 1906 – 1908 byl rodinou Mercier de Molin postaven Château Mercier. Roku 1964 koupilo budovu hotelu Hôtel Château Bellevue město a přeměnilo ho na radnici. V roce 1986 se Maison de Courten stal sídlem Nadace Rainera Maria Rilky a byla sem umístěna expozice jeho rukopisů, knih, obrazů a fotografií. V letech 1991 – 1996 proběhla rekonstrukce kostela St Catherine.

V roce 2007 vznikla aglomerace Sierre a Crans-Montana.

Nejstarší budovou města je dům nazývaný Château des Vidômes (Vidomnes). Pochází z 15. století a je snadno rozeznatelný podle věžiček. Výraznou stavbou města je budova radnice ze 17. století, která stojí nedaleko, nebo také blízký barokní kostel Église Sainte Catherine. Kostel Église Notre Dame de Marais byl vystavěn již roku 1310, ale v 18. století byl výrazně přestavěn. Další církevní stavbou je kaple Chapelle de St Ginier. Dominantou města je Château Mercier, který se nachází na kopci. Dalšími významnými stavbami jsou paláce a domy Château de Muzot, ve kterém žil v letech 1921 – 1926 Rainer Maria Rilke, Château de Venthône, Château de Villa, Château Morestel, Maison de Courten, Maison du Remuage.

Přímo nad Sierre se nachází sjezdovky známého areálu Crans-Montana. Od nádraží jezdí podle říčky Mondereche do Montany pozemní lanovka.