Rakousko - Innsbruck

Innsbruck je hlavní město rakouské spolkové země Tyrolsko. Sestává z devíti katastrálních obcí a je pátým největším městem Rakouska žije zde asi 120.000 obyvatel. Jeho název doslova znamená „most přes řeku Inn“. Leží v podhůří Alp na úpatí 2.718 metrů vysoké hory Serles a 2.334 metrů vysoké Hafelekar. Rozprostírá se v nadmořské výšce 565 – 2641 metrů nad mořem.

Oblast dnešního města byla osídlena již asi 2000 let před naším letopočtem.

V oblasti dnešní katastrální obce Wilten byla na obranu obchodní stezky z Verony přes Brenner do Regensburgu postavena římská pevnost Vedildena.

V 6. století pevnost Vedildena zanikla.

V roce 1138 byl ve Wiltenu postaven klášter. Roku 1170 vznikla osada Insprucke, která záhy získala četná městská práva. Ve 12. století začal fungovat přívoz přes řeku Inn. Na konci 12. století pak byl postaven první most.

Ve 2. polovině 13. století získala osada svůj městský znak a roku 1267 také pečeť.

Roku 1300 byla založena nemocnice a také byla upravena cesta na Brenner a poté tudy mohly projíždět i povozy. Roku 1358 byla postavena radnice.

V roce 1420 se Innsbruck stal rezidencí tyrolského hraběte Fridricha IV. Habsburského. Roku 1450 byla k radnici přistavěna městská věž. V roce 1456 byl postaven Hofburg. Roku 1485 proběhlo v Innsbrucku několik procesů proti čarodějnicím, ale ty byly záhy zastaveny. V roce 1495 byl postaven Otův hrádek a zřejmě roku 1494 dům nazývaný Zlatá stříška. Na konci 15. století zde pobýval císař Maxmilián I.

Kolem roku 1500 byla postavena zbrojnice. Roku 1553 byla zahájena výstavba dvorského kostela Hofkirche a v roce 1562 bylo postaveno jezuitské gymnázium.

Roku 1630 nechal hrabě Leopold V. v Innsbrucku zřídit operní divadlo. Od vymření tyrolských Habsburků po meči roku 1665 již nebyl Innsbruck sídelním městem a dále se tedy město výrazně neměnilo. V roce 1669 byla v Innsbrucku založena univerzita.

V letech 1717 – 1724 byl na místě původního kostela postaven barokní dóm sv. Jakuba. Z let 1725 – 1728 pochází stará sněmovna. V letech 1751 – 1756 byl na místě starší stavby vybudován premonstrátský klášter Wilten s barokním kostelem. Okolo roku 1760 byl vybudován císařský zámek Hofburg s parkem.

Roku 1858 byla do Innsbrucku zavedena železnice a město tak získalo spojení s Mnichovem. V roce 1867 pak byla dokončena železnice do Itálie přes Brennerský průsmyk.

Na konci 1. světové války Innsbruck obsadili Italové a město opustili až v roce 1924. V roce 1938 se celé Tyrolsko stalo součástí Velkoněmecké říše. Za druhé světové války bylo město dvaadvacetkrát bombardováno, podle záznamů bylo zničeno 3.147 budov a historických staveb a 16. prosince 1944 byl dokonce vážně poškozen dóm. Na konci války pak bylo obsazeno americkou armádou a po skončení 2. světové války se stalo součástí francouzské okupační zóny. V roce 1948 bylo otevřeno letiště, které napomohlo obnově města. Roku 1964 a 1976 se v Innsbrucku konaly zimní olympijské hry, vlivem čehož vzniklo olympijské městečko a čtvrť Reichenau. V roce 1984 a 1988 se zde konaly zimní paralympijské hry.

Nejstarší památkou města je Zlatá stříška. Dominantou města je dóm sv. Jakuba a císařský zámek Hofburg. Velkou atrakcí je lanovka z centra města na Hungerburg.