Španělsko (Mallorca) - Sa Calobra

Sa Calobra je malebná osada nacházející se na severozápadním pobřeží španělského ostrova Mallorca. Nachází se mezi městy Sóller a Pollenca, nedaleko Escorky a kláštera v Llucu.

Ze silnice C-710 spojující Sóllér s Pollencou odbočuje 18 kilometrů od Solléru horská silnice MA-2141, která na své 13 kilometrů dlouhé trase překonává převýšení 800 metrů. Silnice je plná nebezpečných zatáček a sama o sobě je velkou turistickou atrakcí. Hned první zatáčka je skutečně vyhlášená. Nazývá se Kravatová a silnice se zde stáčí téměř o 180° a vede ve dvou úrovních.

Osada Sa Calobra je dostupná také lodí, která vyráží z přístavu Port de Sollér. Cesta lodí sem trvá hodinu a nabízí úchvatné výhledy na obrovské rozeklané útesy.

V osadě na pobřeží se nachází hostel, několik restaurací a obchůdků se suvenýry. V jejím okolí rostou na skalách staré olivovníky.

Z osady vede stezka pro pěší dvěma tunely o délce 200 metrů, které byly vyhloubeny rozšířením původních štěrbin, do kaňonu Torrent de Pareis, nazývaného též Torrent de Parlos, česky také Dvojčata.

V místě, kde kaňon ústí do moře, se nachází oblázková pláž. V letní sezóně sem každý den míří stovky turistů a pláž bývá přelidněná. Klidné koupání je zde možné jen časně zrána. Naopak v letních večerech se kaňon mění v koncertní síň.

Ústí kaňonu je výchozím bodem pro celodenní náročnou horskou tůru. Samotná rokle Torrent de Pareis je 4 kilometry dlouhá a lemují ji 400 metrů vysoké vápencové skály. V zimě tudy teče divoká řeka, v létě je však kaňon až na několik jezírek vyschlý. Po jeho dně vede stinná stezka, na kterou pak navazují jen úzké skalní římsy a kluzké balvany. Cesta je průchozí jen v suchých měsících a je vhodná jen pro opravdu zdatné a dobře vybavené turisty. Celá tůra ze Sa Calobry až do Escorky trvá více než 6 hodin. Cesta je samozřejmě schůdná i v protisměru, tedy z Escorky do Sa Calobry, a trvá asi 4 hodiny.