Německo - München

München, česky také Mnichov, je německé město ležící ve spolkové zemi Bavorsko na řece Isar. Mnichov je správním centrem Horního Bavorska, člení se na 25 správních obvodů, zaujímá rozlohu 310 kilometrů čtverečních a má asi 1,3 milionu obyvatel.

Již v 8. století působili v mnichovském kostele Petersbergl mniši z kláštera Tegernsee. První písemná zpráva o Mnichovu však pochází až z roku 1158. Vévoda Jindřich Lev nechal tehdy postavit přes Isar most. Roku 1180 mu ale byl všechen majetek zabaven a získali ho Wittelbachové.

Po roce 1214 získal München četná městská práva. Někdy během 13. století získalo město druhý pás hradeb, hrad a mnohé paláce.

Koncem 14. století přesídlil vévoda na kraj města.

Roku 1429 byly na obranu před husity zpevněny městské hradby. V roce 1442 nechal vévoda z města vyhnat židy. Roku 1468 byla zahájena výstavba Frauenkirche, tedy kostela panny Marie. Po roce 1470 byla zahájena výstavba radnice Altes Rathaus.

Roku 1506 se München stal hlavním městem Bavorska. Roku 1589 byl Vilémem V. založen pivovar Hofbräuhaus.

Od roku 1623 v Mnichově sídlil kurfiřt. Roku 1632 bylo město obsazeno švédskými vojsky, která ho chtěla zničit. Město se však vykoupilo a propustilo vězně. Po odchodu švédských vojsk vypukla v městě morová epidemie, při které zemřela asi třetina obyvatel Mnichova.

V roce 1700 mělo město necelých 25 tisíc obyvatel. Od roku 1704 byl München v moci Habsburků. Obyvatelstvu se spojení s Francií nelíbilo a došlo dokonce k povstání, které je dnes známé jako Sendlingerská vražedná noc. V letech 1742 – 1744 pak Habsburkové ovládali město znovu. Roku 1759 vznikla Bavorská akademie věd. Na konci 18. století se začal München rychle rozvíjet.

Roku 1806 se bavorský vévoda Maximilian IV. Josef stal bavorským králem Maximilianem I. V první polovině 19. století získalo centrální náměstí Königsplatz řecko-antický vzhled. Také byla klasicistně upravena ulice Ludwigstraße, na jednom jejím konci byla postavena lodžie Feldherrnhalle a na straně druhé vítězný oblouk Siegestor. V polovině 19. století byla za hlavní stavební směr zvolena anglická gotika. V tomto stylu vznikla Maximilianstraße. Roku 1871 žilo ve městě 170 tisíc obyvatel. Na konci století se začala rozvíjet umělecká čtvrť Schwabing. V letech 1867 – 1909 proběhla výstavba nové radnice a v letech 1877 – 1934 byla přestavěna radnice stará.

Počátkem 20. století byl München sídlem Adolfa Hitlera, který od roku 1930 bydlel v takzvaném Hnědém domě. V roce 1933 měl Mnichov téměř 850 tisíc obyvatel. Náměstí Königsplatz v té době částečně změnilo svou podobu. Byla postavena také takzvaná Führerbau, ve které byla v roce 1938 podepsána Mnichovská dohoda. V plánu byla výstavba a úprava dalších budov, ale mezitím začala 2. světová válka. V jejím průběhu bylo město hodně poškozeno. Mnichov osvobodila americká armáda, která nechala zbořit některé budovy, mezi nimi i Hnědý dům. Z Führerbau se po několika letech stala vysoká hudební a divadelní škola. V 60. letech 20. století proběhla rozsáhlá výstavba sportovního areálu za účelem konání sedmnáctých letních olympijských her, které se v Mnichově uskutečnily roku 1972. Od roku 1992 má město nové letiště Franze Josefa Strauße.

Nejnavštěvovanější památka města se nachází na Marienplatz, tedy Mariánském náměstí. Stojí zde radnici Altes Rathaus a Neues Rathaus. Stará radnice z let 1470 – 1475 byla v letech 1877 – 1934 výrazně přestavěna. Nová radnice byla postavena v letech 1867 – 1909. Má zdobené průčelí a v její věži se nachází zvonkohra.

Nejvýznamnější církevní stavbou města je Frauenkirche, kostel panny Marie, se základy z 15. století a s téměř 100 metrů vysokými věžemi. Dalším, díky vysoké věži nápadným kostelem, je kostel sv. Petra. Mezi další cenné církevní stavby patří Theatinerkirche z roku 1662 nebo rokokový kostel Asamkirche z 18. století.

Z dalších památek jmenujme bývalý hrad, dnes královskou rezidenci nazývanou Alter Hof nebo Residenz. Zajímavý je také zámek Nymphenburg z roku 1664. Ve městě se nachází Deutsches Museum, jedno z největších muzeí vědy a techniky a Bayerishes Nationalmuseum, tedy Bavorské národní muzeum. Najdeme zde také uměleckou galerii Alte Pinakothek a Neue Pinakothek. Nejvyšší stavbou města je s výškou 291 metrů Olympijská televizní věž s anténou a vyhlídkovým ochozem.

Mnichov je městem piva. Nejslavnější pivnicí je Hofbräuhaus. Ve městě se každoročně koná slavnost piva Oktoberfest.