Francie - Lyon

Lyon je město nacházející se ve Francii v regionu Rhône-Alpes v departmentu Rhône. Leží na březích řeky Rhôny na soutoku s řekou Saônou v průměrné nadmořské výšce 233 metrů. Zaujímá rozlohu necelých 50 kilometrů čtverečních. Samotné město má asi půl milionu obyvatel, ale v aglomeraci téměř 1,8 milionu, což z něj tvoří druhou největší aglomeraci ve Francii.

Oblast dnešního města byla v dávné minulosti osídlena Kelty. První známé osídlení nazvané Lugdunum zde zřídili Římané roku 43 před naším letopočtem. Nacházelo se pod vrchem Fourvière v zákrutě řeky Saôny na jejím západním břehu. Jeho úkolem bylo zajištění stability v nově dobytém území, ale rychle se stalo významným městem, jedním z nejvýznamnějších měst Galie. Byly postaveny cesty, akvadukty, chrámy i divadla.

Již ve 2. století zde bylo založeno biskupství.

Přibližně v polovině 3. století přinesli Řekové z Malé Asie do oblasti křesťanství. Ve 3. století byla na místě dnešní Cathédrale Saint-Jean-Baptiste postavena první církevní stavba.

Ve 4. století zde bylo zřízeno arcibiskupství.

Po pádu Západní Římské říše se Lyon stal součástí království Lotharingie a roku 461 připadl Burgundům a stal se královskou rezidencí.

V roce 534 bylo město dobyto Franky.

Roku 725 bylo město při jednom z arabských nájezdů poškozeno.

Od roku 1032 byl Lyon v držení Svaté říše římské.

V roce 1165 byla zahájena výstavba Katedrály sv. Jana Křtitele.

Roku 1310 bylo město obsazeno francouzskými jednotkami a roku 1312 připojeno k Francii. V letech 1325 – 1327 byl postaven kostel sv. Bonaventury. V roce 1348 postihla Lyon morová epidemie. S příchodem renesance ve 14. století se však město začalo rozvíjet.

Roku 1436 došlo ve městě ke vzpouře proti daním a taxám. Za vlády Ludvíka XI. ve 2. polovině 15. století bylo ustanoveno konání čtyř výročních trhů a Lyon se stal významným centrem pro obchod s hedvábím a kořením. Roku 1472 byla zřízena první tiskárna. V roce 1481 byla dokončena stavba Katedrály sv. Jana Křtitele.

V roce 1601 bylo v Lyonu rozhodnuto o připojení Savojského vévodství k Francouzskému království. Lyon tím přišel o svou nezávislost, ale zůstal významným obchodním a průmyslovým centrem.

Za Velké francouzské revoluce, která proběhla v letech 1789 a 1799, se Lyon postavil na straně odpůrců, byl dobyt, vážně poškozen a bylo mu nařízeno zbořit mnoho významných staveb.

Na počátku 19. století Napoleon nařídil dodat na všechny evropské dvory hedvábí, které bylo tkané v Lyonu. V letech 1800 – 1848 se počet stavů zdesetinásobil a zaměstnanců bylo téměř 100 tisíc. Rychlý rozvoj a nerovnováha mezi výrobou a prodejem vyústila v demonstrace roku 1831 a 1834. Když hlavní vlna produkce hedvábí opadla, přeorientoval se zdejší průmysl na farmacii, chemikálie a automobily. V roce 1857 byl Lyon napojen na železnici a v letech 1872 – 1896 byla postavena La Basilique Notre Dame de Fourvière. Na konci 19. století již v hedvábných továrnách pracovalo jen asi 200 tisíc zaměstnanců.

Během 2. světové války byl Lyon centrem francouzského odporu. Po válce přišel rozvoj dopravy, kultury a turismu. V roce 1998 byl Lyon zařazen na seznam UNESCO.

Nejstaršími památkami z římského období jsou dvě divadla na vrchu Fourvière – větší Théatre et Odéon Antiques a menší Théâtre et Odéon Gallo-Romain, a amfiteátr Amphithéâtre des Trois Gaules. Dva dříve jmenované jsou součástí archeologického parku a galořímského muzea. V areálu se často konají i kulturní představení.

Románsko gotická Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, tedy Katedrála sv. Jana Křtitele, která byla postavena v letech 1165 – 1481. Je trojlodní a má dvě věže. Bohužel během 2. světové války přišla o část své výzdoby, především skleněné vitráže s biblickými výjevy. V interiéru se nacházejí astronomické hodiny ze 14. století.

Severně od katedrály se pod vrhem Fourvière na břehu řeky Saôny rozprostírá nejstarší část Lyonu s mnoha středověkými a renesančními domy, z nichž ty nejstarší pocházejí až z 15. století. Mnoho uliček je navzájem propojeno pomocí takzvaných traboules, což jsou nádvoří, pasáže a průchody s klenutými stropy a četnými schodišti, která propojují zpravidla dvě souběžně vedoucí ulice. Sloužily jako zkratky při přepravě hedvábí a za 2. světové války i k odboji.

Dominantou města je La Basilique Notre Dame de Fourvière, tedy Bazilika Panny Marie z Fourvière, která stojí na vrchu Fourvière. Byla postavena v letech 1814 a 1917, hlavní část výstavby proběhla v letech 1872 – 1896.

Z dalších církevních památek jmenujme například románský kostel Saint Martin d’Ainay, románsko gotický kostel sv. Pavla, gotický kostel Saint Nizier nebo další gotický kostel sv. Bonaventury z let 1325 – 1327. V barokním slohu byl postaven například kostel sv. Bruna, roku 1622 vysvěcená kaple sv. Trojice nebo Temple du Change ze 17. století.

Z dalších staveb jmenujme například budovu radnice nebo opery. Mnoho městských domů je ozdobeno freskami, z nichž nejznámější je La Fresque des Lyonnais, která pokrývá celou jednu stěnu několikapatrového domu. Fresky malovala skupina studentů, kteří nápad roku 1978 přivezli z Mexika a poslední roku studia věnovali malbě fresek.

Na vrchu Fourvière se nedaleko baziliky nachází Tour Métallique, jinak nazývaná také Antenne de Fourvière, která je zmenšeninou Eiffelovy věže.

Ve městě najdeme téměř třicet muzeí, která připomínají historii Lyonu – muzeum historie plátna, dekorativního umění nebo současného umění, ale i Institut bratrů Lumièrových, kteří natočili a veřejně promítali první krátký film.

Další fotky